MOBISTAR – 29/08/2007

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel : « “Zomerpromo” 2 uur per dag voor niets. Niets, Nothing, Nada », toont een naakte vrouw die op haar buik op
een wit ligkussen ligt. Haar achterwerk is bedekt met een openliggend boek.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame beschouwt de vrouw als een object dat zonder respect wordt gemanipuleerd voor het plezier. Of het nu gaat om een vrouw of een man, het is niet nodig om naaktheid te gebruiken om bepaalde producten te verkopen. Er is respect nodig in een democratische maatschappij.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat om grote promoties aan te kondigen hij steeds op een directe en eenvoudige manier het voordeel toont, daarbij gebruik makend van een vleugje humor. Het idee heeft een rechtstreekse link met het aanbod “2 uur per dag voor niets”. Het visuele idee is hier direct aan gekoppeld: er worden mensen (naast de vrouw bestaat er ook een variante met een man) getoond die “niets” van kledij aan hebben, teneinde op die manier de promo op een directe en onmiddellijk begrijpbare manier te visualiseren. Tegelijkertijd wordt de link gelegd met het seizoensgegeven: het gaat om een zomerpromo, het is warm en aldus een normaal gegeven dat mensen weinig of geen kledij dragen.De adverteerder benadrukte dat het geenszins de bedoeling is om via naaktheid een goedkoop impact te creëren, maar om via het presenteren van een relevante en herkenbare situatie sympathie en aandacht te trekken voor deze aanbieding. De tonaliteit is bovendien speels, licht, menselijk, relativerend en geenszins choquerend. Tenslotte stelde de adverteerder dat hij alleen maar positieve reacties heeft ontvangen aangaande deze campagne die volledig in de lijn ligt van de communicatie-strategie om op een ludieke en warme manier te verwijzen naar het leven van de mensen, zonder aanstootgevend te zijn.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke evolutie is de Jury van oordeel dat deze reclame geen elementen bevat die in strijd zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen. De intieme delen van het lichaam zijn bedekt. Er bestaat een duidelijke link tussen het beeld en de tekst “Niets, Nothing, Nada”. Het gaat duidelijk om een ludieke knipoog teneinde het aanbod in de verf te zetten. De Jury is van oordeel dat deze reclameboodschap niet van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten, noch om de meerderheid van het publiek te choqueren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Tempo-abonnement
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/08/2007