MOBISTAR – 28/11/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont het aangezicht van een vrouw die roept met haar mond wijd open. Titel :“Spaar voor 15 euro belwaarde van TEMPO van Mobistar !”. Naast de afbeelding bevinden zich 2 kaders met uitleg : de eerste verschaft uitleg over de spaarkaart en spaarpunten en de tweede geeft uitleg over de werking “Hoe werkt het ? In ruil voor je volle TV-Familie/Blik spaarkaart ontvang je een gratis Tempo AfterSchool simkaart met € 5 belwaarde bij activatie van de kaart + € 10 bij je eerste herlaadbeurt, uiterlijk 3 maand na de activatie. Het maakt niet uit op welke manier of voor welk bedrag je herlaadt! Aanbod geldig van 22/10/03 tot en met 18/11/03. Let op ! De spaarkaarten kunnen enkel ingeruild worden bij een Mobistar Center. Deze actie is niet verenigbaar met andere promotionele aanbiedingen van Mobistar. Wil je graag Mobistar-klant worden en je bestaande nummer behouden, dan kan dit nu volledig gratis. Je leest er alles over op de webstek van Mobistar”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is oneerlijk daar het aangeboden voordeel (15€ extra belwaarde) enkel geldt voor een nieuw Mobistar nummer en niet bruikbaar is via een bestaand Mobistar nummer, terwijl de reclame daar niets over vermeldt.

Standpunt van de adverteerder

Mobistar liet gelden dat het om een co-branding gaat met TV-Familie. Hij verwees naar het 1e en laatste punt van de tweede kader met als titel “Hoe werkt het?” en benadrukte dat uit deze tekst duidelijk blijkt dat dit aanbod een nieuwe activatie betreft (ofwel voor bestaande klanten die dan wel van nummer veranderen, ofwel voor nieuwe klanten die via overdraagbaarheid van nummers hun nummer kunnen behouden). Hij benadrukte tevens dat de term “simkaart” de algemeen bekende term is voor de kaart voor een nieuwe activatie, terwijl de herlaadkaart de benaming is voor een herlading. Mobistar bevestigde dat zij toekomstige acties zou verduidelijken.

TV Familie liet gelden dat eenieder die zich met een volle spaarkaart aanbiedt bij een Mobistar-center, een gratis Mobistar-simkaart met bijhorend telefoonnummer overhandigd krijgt en dat de clausule “Wil je graag Mobistar-klant worden en je bestaande nummer behouden” slaat op de niet-Mobistar klanten.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de reclame zodanig is opgesteld (3 kaders die elk apart informatie verschaffen) dat bepaalde informatie dreigt verloren te gaan voor de lezer ervan, met als gevolg een zeker risico op dubbelzinnigheid hetgeen niet conform is met art. 5 van de IKK code. Zij is van oordeel dat deze reclame inderdaad t.a.v bestaande Mobistar-klanten duidelijker had mogen zijn m.b.t de modaliteiten van het aanbod (het feit dat Mobistar klanten hun nummer niet kunnen behouden, komt onvoldoende naar voren). Zij stelde tevens vast dat het aanbod inmiddels niet meer geldig is en heeft de aanbeveling gedaan dergelijke reclame voor de toekomst te verduidelijken.

Zij nam er nota van dat Mobistar er zich toe verbindt de nodige maatregelen te nemen opdat toekomstige acties duidelijker zouden zijn en daar het om co-branding ging, verzocht ze hetzelfde van TV Familie. Deze bevestigde tevens er op te zullen toezien dat toekomstige projecten duidelijker verwoord worden.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Spaarpunten voor extra belwaarde
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/11/2003