MOBISTAR – 23/10/2007

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een gesprek tussen twee arbeiders op een werf:
X: Kevin, ze gaan ne balk smijten van het 27ste.
Y: Wat? Ik versta u niet. Bel mij even op mijn gsm.
X: Zijt gij nu zot dat ik u ga bellen op uw gsm. Pas op want dat komt af hé.
Y: wie komt af? (geluid van balk die op de grond neer ploft)

Vrouwenstem: “Wil u efficiënter communiceren. Kies dan voor uw bedrijf Mobistar Voice Pack met ondermeer gratis vast en mobiel bellen tussen collega’s. Geïnteresseerd? Sms JA naar 3888 en we komen bij u langs. Mobistar”.

Motivering van de klacht(en)

Als arbeidsgeneesheer en burger, vind ik dat Mobistar niet zo’n schandalige reclame als deze mag verspreiden. De dood van een man op het werk is geen onschuldig onderwerp. Er in reclame gebruik van maken, lijkt mij dan ook onaanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de doelstelling van deze campagne erin bestaat om de communicatie “van” en “in” een bedrijf te verbeteren, vandaar het aanbod voor dit One Office Voice Pack waarmee men gratis kan bellen onder collega’s en gratis kan doorschakelen van kantoor naar gsm. De creatie bestaat erin om real life situaties van inefficiënte communicatie te demonstreren op een komische wijze, teneinde herkenning te bevorderen en de aandacht van de bedrijfsleider te trekken voor dit aanbod van Mobistar dat een oplossing biedt voor het gestelde probleem. Hij stelde dat als men de campagne in zijn totaliteit hoort, de tonaliteit zeer duidelijk is: een vleugje humor rond herkenbare situaties. Humor is één van de belangrijkste elementen om sympathie en stopping power te creëren. Hij benadrukte dat het geenszins de bedoeling is om een morbide sfeer neer te zetten of om te shockeren. Integendeel, dit is een soho-campagne (dit zijn small offices and home offices maw zelfstandigen meestal). Hij stelde dat deze mensen te sensibiliseren zijn indien men ze met zeer concrete, relevante day-to-day situaties benadert (de reactie van de dokter is hier een bewijs van : hij reageert vanuit zijn beroep omdat hij dit een herkenbare situatie vindt). Met betrekking tot het argument “overlijden van een man”, stelde de adverteerder dat dit helemaal niet het geval is. De spot laat geenszins horen dat de man sterft of zelfs de balk op zijn hoofd krijgt. Er wordt enkel een “mogelijk gevaar”in scène gezet, waarbij bewust vermeden werd dat de man de balk effectief op zijn hoofd zou krijgen. Er is geen kreet van pijn of een ander sound effect hoorbaar en de persoon werd bewust neutraal gehouden. Het is de eigen interpretatie van de klager om tot die conclusie te komen.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze spot inderdaad enkel een gevaarlijke situatie in scène zet zonder dat het hoorbaar is dat de man in kwestie effectief gewond geraakt of sterft.

Bovendien, gelet op het duidelijk karikaturaal karakter van deze spot, is de Jury van oordeel dat binnen deze context deze spot niet het risico inhoudt om verkeerd begrepen te worden door de meerderheid van het publiek.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: One office voice pack
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/10/2007