MOBISTAR – 21/12/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont in close-up een baby die borstvoeding krijgt. Zowel de baby als een deel van de ontblote borst zijn zichtbaar. Tekst: « Word Tempo Essential > 30 minuten meer bij elke herlaadbeurt, voor het leven. Met het nieuwe Tempo-Essential-tarief krijgt u 30 minuten meer om naar alle Mobistar-nummers te bellen, telkens u binnen de 31 dagen herlaadt na uw vorige herlaadbeurt. Meer nog: u belt en sms't alle nationale nummers altijd tegen het buitengewone tarief van 0,32 euro per minuut en 0,12 euro per sms. Een heel leven lang. ».
Onderaan naast het logo wordt in kleine lettertjes het volgende vermeld: « Geldig in België. Mobistar kan deze aanbieding wijzigen. ».

Motivering van de klacht(en)

De vergelijking tussen een kind dat borstvoeding krijgt en de duur van een telefoongesprek is ethisch gezien ontoelaatbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld welke twee elementen zijn creatieve strategie voor deze affiche samenvatten, namelijk:
- de metafoor: de baby die aan de borst ligt van zijn moeder is een metafoor voor “herlaad” en voor “voor het leven”.
- respect en goede smaak: de gebruikte foto is heel mooi in zijn zedigheid en eenvoud. Het is de bedoeling respect te tonen voor dit magisch moment.
Hij heeft ons eveneens meegedeeld veel positieve reacties ontvangen te hebben omtrent deze campagne, voornamelijk vanwege moeders.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de betreffende advertentie een verband bestaat tussen de afbeelding van de baby die borstvoeding krijgt enerzijds en de boodschap “… recharge, c'est pour la vie – herlaad voor het leven” anderzijds en dat derhalve de knipoog duidelijk is. Zij is van oordeel dat deze reclame geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die strijdig zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen.
Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Tempo Essential
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/12/2005