MOBISTAR – 16/07/2010

Beschrijving van de reclame

Spot ‘gevoelige toetsen’
Voice-over: “Als je nu Tempo van Mobistar wordt, krijg je bij elke herlaadbeurt van minstens 10 euro, dubbel zoveel belwaarde…
en een gsm met super gevoelige knopjes (bij elke druk op een knop hoor je een vrouwenstem die “oh” zegt).
Mannenstem: “en zenden”
Vrouwenstem: “allez, nog drie letterkes en ik was er ”
Voice-over: “Hé, dat is niet waar ze. Als je nu Tempo wordt, krijg je veel gratis belwaarde. Tempo meer moet dat niet zijn. Surf dus naar Mobistar.be en bestel gratis je herlaadkaart. Mobistar”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat hij helemaal niet preuts is en gerust het één en ander kan verdragen, maar aan deze reclame ergert hij zich uitermate.

Ten eerste vindt hij de reclame misleidend: ze laten je uitschijnen dat wanneer je je aansluit bij Tempo van Mobistar, je er iets extra bijkrijgt (nóg iets extra dan de dubbele belwaarde, hoewel de andere voorbeelden niet echt realistisch zijn - bvb een kozakkenkoor). En op het einde van de reclame zeggen ze dan dat het niet waar is, dat je enkel extra belwaarde krijgt.

Ten tweede is het gewoon seksistisch. Vrouwen worden in reclame vaak als lustobject voorgesteld, en dit is nog maar eens een mooi staaltje daarvan. Hij heeft er geen behoefte aan om een vrouw te horen kreunen op de radio, laat staan dat kleine kinderen dit zouden horen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verzekert dat het niet zijn bedoeling was om blijk te geven van seksisme. Het gaat over humoristische radiospots die gebaseerd zijn op een concept, namelijk “een promotioneel product en volledig nutteloos en absurd onderwerp”. Vanaf het begin van de spot is het duidelijk dat het gaat over een grap, humor. Het voorgestelde nutteloze onderwerp is totaal niet overeenstemmend(in de tweede spot, gaat het over een walvis). Dit laat toe de eenvoudigheid en de relevantie van het product op de voorgrond te plaatsen. De absurdheid van de boodschap zorgt ervoor dat deze reclame als hyperbool wordt gezien. Dit is een unaniem aanvaarde praktijk in de Belgische rechtspraak. Er is dus geen misleidend aspect in deze reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot op humoristische en karikaturale wijze werd bedacht in die zin dat het een absurd bericht omvat (compleet nutteloos voorwerp dat wordt aangeboden bij aankoop van het product in promotie). Bovendien wordt het expliciet in de spot gezegd dat het gaat over humor en niet over de realiteit (« hé, dat is niet waar ze… »). Dientengevolge, heeft de Jury gemeend dat deze reclame niet van aard is de gemiddelde consument te misleiden.

Daarenboven, heeft de Jury vastgesteld dat de spot het erotische genot van de vrouw associeert met de man die de toetsen van een gsm indrukt. Deze toetsen leiden bij de vrouw tot een voorgeprogrammeerde orgastische reactie. De Jury is derhalve van mening dat deze associatie, zelfs al wordt ze op een duidelijk humoristische wijze voorgesteld, van zeer slechte smaak getuigt.

Daar een gelijkaardige vorm van communicatie mogelijk negatieve reacties kan uitlokken bij het publiek, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te formuleren in overeenstemming met het artikel 2 van haar reglement.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Tempo
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  16/07/2010