MOBISTAR – 14/11/2011

Beschrijving van de reclame

De email, met als onderwerp “Koop een iPad en krijg een gratis jaarabonnement op je krant”, bevat onder meer de volgende tekst:
“Koop vandaag een iPad 2 en krijg een gratis jaarabonnement op je favoriete krant
Gewonnen voor de iPad 2?
Wij ook!
Daarom kan je hem nu in je Mobistar Center kopen.
En omdat goed nieuws nooit alleen komt, krijg je daarbovenop ook een gratis jaarabonnement op je favoriete krant!
Aarzel niet langer!
Kies voor Internet Everywhere Multi en geniet nu van een gratis jaarabonnement op de krant Het Nieuwsblad of De Standaard op je iPad!
(onderaan, in kleinere letters) Zolang de voorraad strekt. Aanbieding «De Standaard» geldig voor elke nieuwe activering van Internet Everywhere Multi van 12 maanden voor 31/12/2011.”

Motivering van de klacht(en)

Na doorlezen en verder gaan in de e-mail blijkt uiteindelijk dat het aanbod enkel geldig is bij het afsluiten van een abonnement en helemaal niet bij aanschaf van hoger genoemd product, namelijk een iPad.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van mening dat deze mailing geenszins misleidend is. De publiciteit moet immers in zijn geheel gelezen worden en dan zal de klant onmiddellijk begrijpen dat enerzijds de nieuwe iPad 2 beschikbaar is en dat anderzijds hij een gratis jaarabonnement op iPad krijgt als hij een internetabonnement afsluit.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de e-mail met als onderwerp “Koop een iPad en krijg een gratis jaarabonnement op je krant”.

De Jury heeft vastgesteld dat deze e-mail onder meer het volgende vermeldt: “Koop vandaag een iPad 2 en krijg een gratis jaarabonnement op je favoriete krant. (...) Gewonnen voor de iPad 2? Wij ook! Daarom kan je hem nu in je Mobistar Center kopen. En omdat goed nieuws nooit alleen komt, krijg je daarbovenop ook een gratis jaarabonnement op je favoriete krant! (...) Kies voor Internet Everywhere Multi en geniet nu van een gratis jaarabonnement op de krant Het Nieuwsblad of De Standaard op je iPad!”. Onderaan, in kleinere letters, staat te lezen: “Aanbieding «De Standaard» geldig voor elke nieuwe activering van Internet Everywhere Multi van 12 maanden voor 31/12/2011.”

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument hieruit zal afleiden dat de aanbieding rond het gratis krantenabonnement gekoppeld is aan de aankoop van een iPad 2, eerder dan aan het nemen van een Internet Everywhere Multi abonnement.

De Jury is bovendien van mening dat deze reclame onduidelijk blijft over de vraag of zowel een iPad als een Internet Everywhere Multi abonnement nodig zijn om te kunnen genieten van de aanbieding rond het gratis krantenabonnement.

Om deze redenen heeft de Jury geoordeeld dat deze reclame misleidend is, wat strijdig is met artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van de hoger vermelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Internet Everywhere Multi
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/11/2011