MOBISTAR – 14/09/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website van Mobistar staat een promo met als titel “Maar neen, wordt nu Tempo en dubbel zoveel belwaarde”. Daarnaast staat “Promo tot en met 15/08/2010”. Daaronder: “webdeal. Enkel als je online bestelt krijg je dit voordeel op je 6 9 eerste herlaadbeurten. TempoComfort: bellen en sms’en meer moet dat niet zijn; TempoMusic: onbeperkt sms’en en surfen op Netlog/Facebook; TempoFriends: uren bellen naar familie en vrienden. Onder elke optie staat “Bestel je gratis kaart” en daaronder “gratis kaart en levering. Bevat nog geen belwaarde” + link naar meer info.
Daaronder nog de tekst: “Tempo. Meer moet dat niet zijn.” + link naar algemene voorwaarden.

Radiospot 1
Voice-over:“Als je nu tempo van mobistar wordt, krijg je bij elke herlaadbeurt van minstens 10 euro dubbel zoveel belwaarde. Bestel gratis je herlaadkaart op mobistar.be. Mobistar”

Radiospot 2
Voice-over:“Als je nu tempo van mobistar wordt, krijg je bij elke herlaadbeurt van minstens 10 euro dubbel zoveel belwaarde en mega relax geluiden
Vrouw: “En zijt ge content van uwe walvis”
Man: “ja ze, hij eet juist wat veel”
Vrouw: “maar ik vind het wel kei relaxerend”
Man: “ja, ja ik zou zoiets…” (vrouw en man gillen)
Voice-over: “hé das niet waar ze. Als je nu Tempo wordt, krijg je veel gratis belwaarde. Tempo, meer moet dat niet zijn. Surf dus naar mobistar.be en bestel gratis je herlaadkaart. Mobistar”

Motivering van de klacht(en)

De reclame ivm de actie "dubbel zoveel belwaarde"is misleidend. Om van deze promotie gebruik te kunnen maken heeft de klager twee maal met 10 euro herladen.Hij was ervan uitgegaan dat hij bij de tweede herlading 10 euro extra op zijn beltegoed zou krijgen. Aangezien dit niet gebeurd was, heeft hij de klantendienst gebeld.
Daar bleek echter dat die promotie eerst moest geactiveerd worden via het tempo-menu. De klantendienst hielp de klager om de promotie te activeren via het menu en deelde mee dat vanaf nu de eerste zes herladingen zouden verdubbeld worden.Maar toen bleek dat die activatie 10 euro gekost had, die was inmiddels van zijn belwaarde afgetrokken.In plaats van 10 euro er bij te krijgen was hij er 10 kwijt.
De klantendienst verzekerde hem dat hij bij de volgende herlading reeds het verschil zou terug hebben.
Maar aangezien hij zeer weinig mobiel belt (10 euro volstaat doorgaans voor bijna een jaar) zou die volgende herlading nooit binnen de gestelde termijn volgen.

Hij zou dus zijn 10 euro nooit kunnen recupereren tenzij door nogmaals met 10 euro te herladen.Dat zou hem dan 30 euro belwaarde opleveren, maar ook 30 euro gekost hebben.
Uiteindelijk beloofde de klantendienst om de promotie weer te desactiveren en de 10 euro terug te plaatsen bij zijn saldo, maar dat is tot op heden niet gebeurd.

Kortom :
- Mobistar vermeldt nergens, noch in de media, noch op de website, dat deze promotie uitsluitend geldt voor nieuwe klanten, en niet voor bestaande klanten.
- Dat bestaande klanten deze promotie moeten of kunnen actieveren (aan de prijs van 10 euro) is nergens terug te vinden.
- De procedure om de promotie te activeren staat nergens vermeld, laat staan uitgelegd.
- De medewerker van de klantendienst geeft misleidende informatie door de zeggen: "Er gaat nu 10 euro van je belwaarde af, maar die krijg er je nadien weer bij..."
- Hij houdt bovendien niet zijn belofte de 10 euro terug te plaatsen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de radiospots en alle andere reclamevormen in deze periode wordt overduidelijk vermeld dat de promotie “dubbel zoveel belwaarde” enkel voor nieuwe klanten geldt. De radiospots waarvan sprake beginnen met de volgende zin: ‘Als je nu Tempo van Mobistar wordt, dan …”. Ook naar het einde toe wordt dit nogmaals herhaald. Deze zin laat naar onze mening niets aan duidelijkheid te wensen over dat het hier gaat om een promotie die enkel geldt voor nieuwe Tempo-klanten. Men kan inderdaad enkel een Mobistar klant worden als men het nog niet is. In alle gedrukte- en onlinevormen van de promotie staat eveneens overal duidelijk vermeld: ‘Word Tempo’.

De adverteerder voegde daaraan toe dat het inderdaad zo is dat er een betalende optie bestaat voor reeds bestaande klanten om van deze promotie te genieten. Dit is echter een commerciële tegemoetkoming van Mobistar aan zijn klanten die hier specifiek om vragen (aangezien de promotie enkel bestemd is voor nieuwe klanten). Deze commerciële tegemoetkoming valt echter volledig buiten de reclamecampagne in kwestie. Bij de beoordeling van de reclamecampagne kan daar dan ook geen rekening mee worden gehouden. Daarom ook wordt er niets over vermeld in de reclamecampagne. Om deze te activeren dient de klant inderdaad een bepaald proces te doorlopen.

De adverteerder betreurt dat de klant een slechte ervaring heeft gehad met onze klantendienst en staan open om met de klant na te gaan wat verkeerd zou kunnen zijn gegaan. Daarvoor dient de klant evenwel met de mediatiedienst van Mobistar in contact te treden.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame in kwestie.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame het volgende vermeldt:

-op de website: “Maar neen, word nu Tempo en dubbel zoveel belwaarde”, gevolgd door verwijzing naar de algemene voorwaarden
-in de radiospot : “Als je nu tempo van Mobistar wordt, krijg je bij elke herlaadbeurt van minstens 10 euro dubbel zoveel belwaarde”, gevolgd door verwijzing naar de website.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame voldoende duidelijk weergeeft dat het om nieuwe klanten gaat.

De Jury neemt er nota van dat de adverteerder een betalende optie aanbiedt voor reeds bestaande klanten om ook van deze promotie te genieten, doch dit is een commerciële tegemoetkoming aan klanten die hier specifiek om vragen. Hierover wordt echter niets vermeld in de reclamecampagne en deze valt dan ook buiten de reclamecampagne in kwestie.

Bijgevolg is de Jury van oordeel dat deze reclame niet misleidend is mbt de voorwaarde “nieuwe klanten” en heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Tempo
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/09/2010