MOBISTAR – 12/12/2008

Beschrijving van de reclame

Een banner op hln.be bevat de volgende tekst (in een kader onder de vorm van een huis): Mobistar AtHome. Gsm thuis 40 uur naar vaste lijnen. 4€ per maand.

Motivering van de klacht(en)

Uit deze reclame blijkt dat men voor slechts 4 euro per maand 40 uur kan bellen met de GSM en dit van thuis uit naar alle vaste lijnen. Deze reclame is bedrieglijk aangezien men niet verwijst (enkel na erop te klikken) naar de 5 euro abonnementskost per maand die men bovenop die 4 euro dient te betalen. Er staat ook niet bij dat het uitgezonderd mobiele en speciale nummers is waarnaar je kan telefoneren. Het zou verplicht moeten zijn om duidelijk leesbaar het volgende te vermelden “klik hier voor meer info”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de campagne inderdaad momenteel niet weergeeft dat het aanbod van 4 euro een optioneel aanbod is voor Mobistar klanten. Prospecten dienen 5 euro abonnementskost te betalen om gerechtigd te zijn tot dit voordeel, terwijl Mobistar klanten enkel 4 euro dienen te betalen om gerechtigd te zijn tot dit aanbod. De adverteerder stelde dat dit inderdaad meer op de voorgrond zou kunnen geplaatst worden in toekomstige campagnes.

Met betrekking tot de bemerking“uitgezonderd mobiele en speciale nummers”, liet de adverteerder gelden dat het feit dat mobiele nummers uitgesloten zijn, duidelijk vervat zit in de notie “vaste lijnen». Het feit dat speciale nummers uitgesloten zijn (niet vermeld in de hoofdboodschap, maar wel in de vermeldingen die zichtbaar zijn na doorklik) is een normale praktijk onder de operators.

Met betrekking tot de bemerking “klik hier voor meer info” legde de adverteerder uit dat de doorklikfunctie een algemeen gekend principe is, zodat elke prospect normaal gezien wel bewust is van het feit dat hij op de reclame dient te klikken om op de website van de adverteerder terecht te komen. Een snel nazicht mbt andere banners, leert hem dat de meeste banners nalaten om “voor meer info klik hier” te vermelden.

De adverteerder deelde tenslotte mee dat deze banneringcampagne afgelopen is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de banner de volgende tekst bevat: Mobistar AtHome. Gsm thuis 40 uur naar vaste lijnen. 4 € per maand. Als men doorklikt, komt men terecht op de pagina AtHome met als headline “ Vanaf 4€ per maand. Bel thuis 40 uur lang met je gsm naar vaste lijnen”. Onder de titel “Overzicht. Waarom kiezen voor AtHome?” wordt ondermeer vermeld: “Je krijgt 40 uur om met je gsm gratis naar alle vaste lijnen in België te bellen”.

Banner:
De Jury is van oordeel dat de tekst van de banner (die enkel van 4 euro spreekt) van aard is om de consument te misleiden en de consument ertoe kan brengen om een besluit over een transactie te nemen die hij anders niet had genomen, hetgeen strijdig is met art. 94/6§1 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet op de handelspraktijken, alsook met de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code). Het dient duidelijk te zijn voor de consumenten dat bestaande Mobistar klanten enkel 4 euro dienen te betalen teneinde gerechtigd te zijn tot dit voordeel en dat niet-Mobistar klanten naast de 4 euro tevens minstens 5 euro abonnementskost dienen te betalen om gerechtigd te zijn tot dit voordeel.

De Jury neemt er nota van dat deze banneringcampagne inmiddels afgelopen is en zij heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om hier rekening mee te houden voor de toekomst.

Pagina AtHome
Na doorklik, komt men terecht op de pagina AtHome die meteen weergeeft “vanaf 4 € per maand. Bel thuis 40uur lang met je gsm naar vaste lijnen”.

Aangezien op deze pagina meteen 4€ per maand naar voren wordt geschoven, is de Jury van oordeel dat hier ook meteen duidelijk dient te zijn dat dit enkel geldt voor bestaande Mobistar abonnees. De Jury verwijst naar haar redenering zoals weergegeven voor de banner (art. 94/6 WHPC en art. 3 en 5 ICC code).

Anderzijds is de Jury van oordeel dat de bewering “je krijgt 40 uur om met je gsm gratis naar alle vaste lijnen in België te bellen” strijdig is met art. 7 van de ICC code die bepaalt:

The term "free", e.g. “free gift” or “free offer”, should be used only
- where the offer involves no obligation whatsoever; or
- where the only obligation is to pay shipping and handling charges which should not exceed the cost estimated to be incurred by the marketer, or
- in conjunction with the purchase of another product, provided the price of that product has not been increased to cover all or part of the cost of the offer.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze pagina te wijzigen (enerzijds meteen verduidelijken dat 4 euro enkel geldt voor Mobistar abonnees en anderzijds de term gratis wijzigen of schrappen) teneinde deze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde bepalingen.

De adverteerder bevestigde de beslissing van de Jury na te leven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Mobistar at home
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/12/2008