MOBISTAR – 12/09/2000

Beschrijving van de reclame

Een radiospot vermeldt : “Met Mobistar kunt U 1 jaar lang bellen voor 1 frank per minuut. 1 frank per minuut 1 jaar lang, stel u voor! Eenvoudiger kan niet : U neemt 15 maanden Optimum voordeelblokken en een jaar lang belt u voor 1 frank per minuut, 120 minuten per maand waarvan 60 tijdens het weekend. Maar opgelet : 1 frank per minuut 1 jaar lang, dat is geldig tot 31 juli”. Er wordt een 0800-nummer vermeld voor de voorwaarden.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als leugenachtig : 1 Fr per minuut geldt slechts voor 120 minuten/maand waarvan 60 in het weekend, wat er slechts in een bijkomend snel afgehandeld zinnetje wordt aan toegevoegd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat in de spot speciaal aandacht geschonken wordt aan het duidelijk vermelden van de voorwaarden.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de essentiële voorwaarden van het aanbod duidelijk vermeld zijn en bovendien vewezen wordt naar een 0800-nummer om alle voorwaarden te kennen. Derhalve formuleerde zij geen opmerkingen.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Promotieprijzen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/09/2000