MOBISTAR – 10/11/2010

Beschrijving van de reclame

De banner toont een vrouw die in de verte kijkt en een satellietontvanger met de tekst ‘ik kijk vooruit’. Daarnaast ‘check in en win’ en daaronder ‘meer info? rollover!’. Na doorklik komt men op de homepage www.ikkijkvooruit.be waarin men aanspoort om deel te nemen aan een wedstrijd waarbij er een ruimtereis kan gewonnen worden.

Motivering van de klacht(en)

Nergens, noch op de banner als op de website zelf, geeft men informatie over de persoon of organisatie die deze wedstrijd uitschrijft. In het korte wedstrijdreglement verwijst men enkel naar de gerechtsdeurwaarders die toezicht houden op deze wedstrijd.

Verder geeft de website weinig informatie. Al snel wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens.Nergens deelt men mee waarvoor men deze gegevens verzamelt en wat er na deze actie mee zal gebeuren.

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de website www.hln.be, een banner verscheen met als tekst:
‘ik kijk vooruit - check in en win’. Na doorklik op de banner komt men op de website www.ikkijkvooruit.be waarin men aanspoort om deel te nemen aan een wedstrijd waarbij er een ruimtereis kan gewonnen worden.

De website in kwestie bevatte op het ogenblik van de klacht geen identificatie van de adverteerder.

De Jury merkte op dat de banner het teasing-gedeelte van de reclamecampagne van Mobistar vormde waarvan de tweede fase nadien verscheen. De consument kon in de tweede fase op de website ondermeer het volgende lezen: naast het gedeelte ‘Ik wil reizen naar de toekomst – speel mee en win’ is er een gedeelte ‘ik wil de toekomst bij me thuis via Mobistar TV – ontdek het aanbod’.

Aangezien er op www.ikkijkvooruit.be opgeroepen wordt om deel te nemen aan een wedstrijd en zich in te schrijven, is de Jury van oordeel dat op deze website meteen duidelijk dient te worden aangegeven wie de adverteerder is. De identiteit van de adverteerder dient op een gemakkelijke wijze achterhaalbaar te zijn voor de consument, zodoende dat deze, alvorens hij overgaat tot inschrijving, moeiteloos kan achterhalen wie de adverteerder is. Art 10 van de ICC code laat teasing inderdaad toe, maar bepaalt “Marketing communication should, where appropriate, include contact information to enable the consumer to get in touch with the marketer without difficulty”. Op het ogenblik dat aan de consument gevraagd wordt om zich in te schrijven ( en dus zijn persoonsgegevens mee te delen), is het inderdaad gepast en bovendien noodzakelijk dat hij eerst zou weten wie de adverteerder is (en aan wie hij derhalve zijn persoonsgegevens meedeelt).

Gelet op voorgaande en op basis van de artikelen 88, 6° en 90 van de wet van 6 april 2010 op de marktpraktijken, artikelen 9 en 10 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, alsook art. 13,2° van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij, heeft de Jury de adverteerder verzocht om in de toekomst zijn identiteit duidelijker te vermelden op de website waarnaar de banner verwijst.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Starpack
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/11/2010