MOBISTAR – 10/09/2009

Beschrijving van de reclame

De spot brengt een gesprekssituatie die plaatsvindt via een sociaal netwerk in scène:
« Thomas invite Emma à être son ami.
Emma ignore l’invitation de Thomas.
Thomas invite Emma à être son ami.
Emma ignore l’invitation de Thomas.
Thomas invite Emma à être son ami (smekende stem)
Emma ignore l’invitation de Thomas.
Thomas a crée un groupe ‘Emma est un thon’ ».
Vervolgens, voice over : « Avec Tempo Music de Mobistar tu restes hyperconnecté. Trois cent sessions Facebook ou Netlog sur ton GSM et 5000 SMS à chaque recharge de 15 euro. Fonce sur tempomusic.be. »

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft meegedeeld dat het lastigvallen van jongeren via « social networking » sites vandaag de dag een echt maatschappelijk probleem is. Verschillende kinderen lijden onder deze nieuwe vorm van pesten. In België praat men er niet veel over maar het volstaat te kijken naar landen zoals Groot-Brittannië om te merken dat dit probleem dramatische wendingen kan nemen in het leven van de jongeren.

De klager is van oordeel dat het van zeer slechte smaak getuigt en vindt het zeer gevaarlijk om dit gedrag te stimuleren in de media.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het geenszins de bedoeling van Mobistar is om psychologische intimidatie of morele pesterijen aan te moedigen.

Het concept van de radiospot die deel uitmaakt van een serie van een 6-tal spots, sluit aan bij het taalgebruik en de leefwereld van de jongeren, die de belangrijkste gebruikers zijn van Facebook en Netlog en bij hun manier van communiceren. Daarnaast zijn sociale netwerken zoals Facebook en Netlog net bevorderlijk voor de sociale interactie tussen mensen en familieleden.

De adverteerder deelde mee dat er streng over gewaakt wordt dat de spots noch denigrerend, noch beledigend zijn. De creatieve uitwerking van de radiospots zet op een grappige manier een aantal onschuldige, maar fictieve gespreksituaties in de verf.

De adverteerder stelde dat om er zich van te vergewissen dat de communicatieboodschappen duidelijk overkomen naar de doelgroep (in dit geval jongeren tot 25 jaar), hij de radiospots kwalitatief gepretest heeft bij 150 respondenten. Uit de reacties blijkt dat 8 op de 10 ondervraagde jongeren de radiospot "goed tot zeer goed" vindt en dat zij het grappige en aangename karakter van de spots appreciëren. Deze scores liggen zelfs nog hoger indien we naar de scores van alleen de "actieve gebruikers van sociale netwerksites zoals Facebook en Netlog" kijken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een gesprekssituatie op een sociaal netwerk in scène zet, waarbij een jongen (Thomas) aan een meisje (Emilie) vraagt om vrienden te worden. Aangezien deze laatste weigert creëert de jongen een groep « Emilie est un thon ».

De Jury is van oordeel dat deze spot een gedraging in scène brengt die asociaal is en pestgedrag illustreert. De Jury merkt op dat dergelijke gedrag niet louter fictief is, maar in werkelijkheid tevens voorkomt. Zij is dan ook van oordeel dat deze spot het riscico inhoudt om dergelijke gedragingen te banaliseren of aan te moedigen.

De Jury is van mening dat het gebruik van een dergelijke scène in reclame sociaal onverantwoord is, hetgeen strijdig is met art. 1, al 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft de adverteerder verzocht om deze spot niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Tempo Music
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/09/2009