MOBISTAR – 10/03/2009

Beschrijving van de reclame

Op de website www.mobistar.be wordt onder de titel AtHome het volgende aangeboden: Vanaf 4€ per maand.Bel thuis 40 uur lang met je gsm naar vaste lijnen :
-je kan 40 uur gratis bellen naar alle vaste lijnen in België vanaf je gsm

-je belt naar alle vaste lijnen naar alle vaste lijnen in de Europese Unie voor slechts 0,15€/min: een vergelijkbare prijs met je vaste toestel.

Op dezelfde pagina bevindt zich tevens informatie over “hoe men moet activeren”, alsook “details” m.b.t. de voorwaarden

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend. Zij vermeldt 40 uren bellen naar vaste lijnen. Daaronder staat dat je naar alle vaste lijnen in de EU belt (vanuit België, uitgezonderd korte en speciale nummers) aan 15 eurocent per minuut. De klager stelt ervan uit te gaan dat hij na die 40 uren vanuit België ook kan bellen naar vaste lijnen in ALLE EU landen, dus ook BELGIE aan 15/eurocent per minuut.

Standpunt van de adverteerder

AtHome is een optie op een tariefplan, bijvoorbeeld My5.

Met die optie kan je binnen België (dus vanuit én naar) 40u bellen naar vaste lijnen. Je kan binnen die 40u ook bellen vanuit België naar vaste lijnen binnen de EU (à 0,15€/minuut).

Deze 40 uur gratis beltijd zijn meer dan voldoende voor normaal gebruik volgens onze algemene voorwaarden.

Mocht dat niet het geval zijn dan valt de tarificatie terug op die van het gekozen tariefplan, in het geval van My5 0,24€/minuut.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de reclame het volgende vermeld wordt:

-je kan 40 uur gratis bellen naar alle vaste lijnen in België vanaf je gsm

-je belt naar alle vaste lijnen in de Europese Unie voor slechts 0,15€/min: een vergelijkbare prijs met je vaste toestel.

Op dezelfde pagina onder de titel “hoe activeren?” wordt meegedeeld welk abonnement men reeds dient te hebben om het aan te vullen met de optie Mobistar AtHome, alsook hoe men dient tewerk te gaan als men nog geen Mobistar abonnee is.

De Jury is van oordeel dat het duidelijk is dat men na de 40 uur terugvalt op dat tariefformule die eigen is aan het afgesloten abonnement.

Gelet hierop is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument te misleiden mbt de kenmerken (waaronder de prijs) van het aanbod.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen terzake, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: AtHome
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/03/2009