MOBISTAR – 07/05/2013

Beschrijving van de reclame

De spot toont een vrouw die bevalt en een man die flauwvalt.
Voice-over:
« Que c’est beau la famille qui s’agrandit.
Maman envoie le sms parce que papa est momentanément indisponible.
Mamy prévient ses amies intentionnées du club de tricot. (…)
Le grand frère se charge quant à lui de prévenir le reste du monde (men ziet een foto van de baby met de tekst « Alien is born »).
Sa photo fait le buzz sur internet, elle fait le tour du monde jusqu’au smartphone de sa sœur (men ziet een foto van de baby verkleed als paus). « Habemus bébé ».
Papa essaie encore de contacter oncle Charlie mais lui aussi a très envie d’agrandir la famille (men ziet een GSM op een ladekastje en een bed dat piept op de achtergrond).
Nous avons tous une manière différente de communiquer, c’est pourquoi Mobistar a créé différents animaux en fonction de votre profil. ».

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het hier om hyperseksualisering, met een reclamemontage waarvan één van de scènes een seksuele connotatie heeft.
Waarom moet een reclame voor een telefoondienst een verband hebben met een seksuele handeling, temeer daar deze reclame vol zit met scènes die verband houden met kinderen en zelfs de vroege kinderjaren?

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot toont hoe verschillende personen communiceren over eenzelfde evenement, de geboorte van een baby.

Rekening houdend met de huidige sociale context, is de Jury van oordeel dat deze spot geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die van aard zijn om afbreuk te doen aan de geldende fatsoensnormen.

De Jury is eveneens van oordeel dat de spot niet in strijd is met de Regels inzake de afbeelding van de mens of met de bepalingen inzake kleinering.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Mobistar
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/05/2013