MOBISTAR – 05/11/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een jonge man met de tekst « Mobiel + Vast + Internet = 14€/maand. MONSTER PACK ».
Onderaan de tekst « Surf naar www.mobistar.be/monsterpack. Als je kiest voor een Monster Pack, krijg je op je eerste drie facturen een voordeel van 5 euro. My5 (5€), AtHome (4€) en Internet Everywhere (5€) zijn ook apart verkrijgbaar ».

De radio spot begint met de slogan « Avec Mobistar vous pouvez tout faire en même temps : appeler sur une ligne fixe, appeler sur un GSM, envoyer un mail » vervolgens « Mobile, Fixe, Internet, avec Monster Pack de Mobistar, connectez vous à tout, partout pour 14€ par mois. Mobistar, info et conditions sur mobistar.be ».

Motivering van de klacht(en)

In deze advertentie zegt men dat men kan “surfen, bellen (mobiel of naar vaste lijnen) voor 14€/maand.” Dezelfde slogan staat op stadsaffiches.
Deze reclame geeft aan de consument de indruk dat voor een globaal forfaitaire prijs (“pack”), de consument vaste telefoon, gsm en Internet kan combineren. Hier de details van het aanbod in werkelijkheid:
Voor 14€/maand, neemt Mobistar een bestaand gsm-abonnement van 5€/maand (My5)+ een mobiele optie om met je GSM te bellen naar vaste lijnen s’avonds en tijdens het weekend: 4€/maand.+ Internet Everywhere (Internet via gsm netwerk) voor 5€/maand (maar men moet 1 EUR/dag bijrekenen per dag dat men surft)
De reclame is dus misleidend met betrekking tot de totale prijs. 5 dagen surfen per maand is al voldoende om aan 19 EUR te komen zonder dat men gebeld heeft. En er zijn nog andere voorbeelden (oproep naar vaste lijnen gedurende de dag, oproepen en sms buiten forfait).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat het Monster pack inderdaad aangekondigd wordt voor de prijs van 14 euro, maar dit is wel het jaarlijks forfaitaire bedrag voor My5 (5 euro), voor AtHome Evening & Weekend (4 euro) en voor Internet Everywhere (5 euro). Hij verduidelijkte dat dit vast jaarlijkse bedrag niet de kost van 1€/dag surfen weerspiegelt, en dat dit duidelijk is op de site van Mobistar, in de verschillende folders Monster Pack en in de opgestuurde print. Mobistar is er dus van overtuigd dat de consument goed geïnformeerd is.

De adverteerder voegde hieraan toe dat hij dienaangaande een vermelding zal toevoegen in alle toekomstige communicaties waar het niet vermeld is.

Met betrekking tot de bemerking van de klager(“het volstaat om 5 dagen te surfen per maand om 19 euro te moeten betalen zonder dat men eenmaal gebeld heeft”), verduidelijkte de adverteerder dat in de folders en op de website duidelijk wordt uitgelegd dat in het maandelijkse forfait de oproepen naar gsm’s of vaste lijnen inbegrepen zijn (of in My5, of in AtHome).

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat als men zich abonneert op Monster Pack om te surfen, men minimum 15€ betaalt, en dus niet 14€. De Jury is van oordeel dat de reclame misleidend is daar de informatie dat men 1 euro bijkomstig verschuldigd is per dag dat men surft essentiële informatie betreft die ontbreekt in de radiospots en op de affiches.

De Jury is derhalve van oordeel dat de slogan de consument kan misleiden en hem ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen die hij anders had genomen; wat strijdig is met art 94/6 WHPC en met art 3 en 5 van de CCI code.

Gelet op voorgaande, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de radiospot en de affiches te wijzigen. Dienaangaande, heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder zich ertoe verbindt om de informatie dat men bijkomend 1 euro per dag om te surfen moet betalen, te vermelden in elke communicatie waar het nog niet vermeld is.

De Jury heeft hem tevens verzocht om in de radiospot te verwijzen naar de site voor de andere voorwaarden van het Monster Pack.

De adverteerder bevestigde de Jurybeslissing te respecteren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Monster Pack
Media: Radio, Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Datum afsluiting:  05/11/2008