MOBILE VIKINGS – 10/05/2017

Beschrijving van de reclame

De ene spot toont een vrouw die een geslachte kip vasthoudt alsof het een smartphone is waarmee ze een selfie neemt en telefoneert.

De andere spot toont een gesprek tussen een grootmoeder en haar kleinzoon, waarbij de grootmoeder een rosbief gebruikt als telefoon en de kleinzoon zijn schoenen.

De volgende boodschap verschijnt nadien op het scherm: “Ontdek hoe je met je aankopen gratis kunt surfen en bellen.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager is van mening dat het onverantwoord is dat men eten gebruikt in de reclame, omdat er genoeg mensen zijn die geen eten hebben. Volgens de klager moet het eten dat gebruikt werd in de reclamespot weggegooid worden waardoor er sprake is van verspilling waarvoor een dier is moeten sterven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het doel van de reclamecampagne was de bekendheid van de Viking Deals te vergroten. De reclamespots willen op een ludieke manier toelichten op welke manier de Viking Deals werken. In de reclamespots wordt getoond dat Vikings door het verzamelen van Vikingpunten op basis van hun laatste aankopen bij één van de partners gratis kunnen bellen en surfen.

In één van de spots wordt een grootmoeder getoond die met haar kleinzoon belt. Door het gebruik van een rosbief door de grootmoeder in plaats van een GSM en het gebruik van een schoen door de kleinzoon in plaats van een GSM wordt er aangegeven dat de grootmoeder met haar kleinzoon kan bellen op basis van Vikingpunten die ze gespaard heeft door haar aankopen met haar Hello Bank!-kaart en dat de kleinzoon met zijn grootmoeder kan bellen op basis van de Vikingpunten die hij gespaard heeft door schoenen aan te kopen op zalando.be. Hetzelfde geldt voor de reclamespot waarin een jonge dame foto’s trekt met een kip in plaats van met haar smartphone. Ook zij heeft op basis van de aankoop van deze kip met haar Hello Bank!-kaart Vikingpunten gespaard.

De insteek van de reclamecampagne is ludiek en een beetje absurd en past bij het rebelse karakter van het merk ‘Mobile Vikings’.

De adverteerder is van oordeel dat er door uitzending van deze reclamespots geen schending is van enige wetgeving of enige zelfdisciplinaire code.

In tegenstelling tot wat de klager aangeeft, zal de gemiddelde consument/kijker de in de reclamespots getoonde scènes niet interpreteren als respectloos ten aanzien van dieren of als enige vorm van dierenmishandeling. Evenmin zal de gemiddelde consument bij het zien van deze reclamespot denken dat er een dier is moeten sterven voor de opnames van deze reclamespots. De adverteerder wenst ten zeerste te benadrukken dat dit zeker niet het geval is geweest. De kip en de rosbief die gebruikt werden in deze reclamespots werden immers gewoon aangekocht in een supermarkt waar deze te koop werden aangeboden aan alle consumenten.

Evenmin zal de gemiddelde consument/kijker deze reclamespots beschouwen als onaanvaardbare spots, omdat er in deze spots eten zou worden gebruikt of omdat er sprake zou zijn van verspilling. Aangezien er in deze reclamespots maar 1 kip en 1 rosbief getoond worden, zetten deze reclamespots de kijker/consument op geen enkele manier aan tot het verspillen van voedsel. De klager geeft ook in de klacht aan dat de kip en rosbief na de opnames van de reclamespot werden weggegooid. Ook dit wenst de adverteer te ontkrachten. Na de opnames van de reclamespot werden de kip en de rosbief bereid en opgegeten.

De humor die in deze reclamespots wordt gebruikt, zorgt er volgens de adverteerder niet voor dat de reclamespots in strijd zouden zijn met de wet of regels van de reclame-ethiek. Deze 2 reclamespots met een knipoog kunnen vandaag niet in strijd worden bevonden met de heersende fatsoensnorm waardoor deze klacht dient te worden afgewezen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de ene spot een vrouw toont die een geslachte kip vasthoudt alsof het een smartphone is waarmee ze een selfie neemt en telefoneert en dat de andere spot een gesprek toont tussen een grootmoeder en haar kleinzoon, waarbij de grootmoeder een rosbief gebruikt als telefoon en de kleinzoon zijn schoenen.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat het doel van de reclamecampagne was de bekendheid van de Viking Deals te vergroten, waarbij Vikings door het verzamelen van Vikingpunten op basis van hun laatste aankopen bij één van de partners gratis kunnen bellen en surfen.

De Jury is van mening dat de scènes van de spots duidelijk onrealistisch en absurd zijn en de werking van de Viking Deals illustreren, met de boodschap “Ontdek hoe je met je aankopen gratis kunt surfen en bellen.”.

De Jury is van oordeel dat deze scènes geen onrespectvol gedrag ten opzichte van dieren of eten weergeven en dat de spots niet aanzetten tot het verspillen van voedsel.

Zij is ook van oordeel dat deze spots niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Binnen deze context en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBILE VIKINGS
Product/Dienst: Viking Deals
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/05/2017