MOBILE VIKINGS – 06/08/2009

Beschrijving van de reclame

De campagne bestaat uit 10 verschillende affiches die aanwezig zijn op de website, in het Nederlands en het Frans, met de volgende slogans:
- "Gratuit, c'est pour les cochons",
- "Gratuit, c'est pour les abrutis",
- "Gratuit, c'est pour les connards",
- "Gratuit, c'est pour les pétasses",
- "Gratuit, c'est pour les flamands"

- « Gratis is voor bomma’s »,
- « gratis is voor bospoepers »,
- « gratis is voor Hollanders »,
- « gratis is voor jeannetten »,
- « gratis is voor sletten »

Onderaan bevindt zich telkens de volgende tekst:
« En voor Mobile Vikings, want die hebben gratis Internet op hun GSM »
« Et pour les Mobile Vikings parce qu’ils disposent de l’Internet gratuit sur leur GSM »
+ vermelding van de site en het logo van Mobile Vikings.

Motivering van de klacht(en)

Op de affiches stond : "Gratuit, c'est pour les cochons", "Gratuit, c'est pour les abrutis", "Gratuit, c'est pour les connards", "Gratuit, c'est pour les pétasses", en hetgeen vooral de aandacht van de klager weerhouden heeft "Gratuit, c'est pour les Flamands". De klager hoopt dat tav de nutteloosheid van deze reclame, gezien het gespannen actuele klimaat en voor deze overduidelijke discriminatie, iets zal worden ondernomen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurt ten zeerste dat de klager zich door zijn campagne gediscrimineerd voelt. De campagne probeert net om een verbreding van zijn doelpubliek te bewerkstelligen. Het idee achter het gebruik van verschillende scheldwoorden is duidelijk te maken dat er op iedereen wel iets aan te merken valt (hij gebruikt in totaal 10 verschillende versies) en dat de scheldwoorden daardoor aan kracht inboeten. Op een ludieke manier maakt de campagne net duidelijk dat iedereen gelijk is.

Zijn standpunt is dan ook dat deze campagne niet discriminerend is maar net de gelijkheid van verschillende groepen wil benadrukken. Speciaal voor wie daar aan twijfelt, heeft hij de tagline "en voor Mobile Vikings..." aan elke slogan toegevoegd. Het zal immers duidelijk zijn dat wanneer hij als adverteerder een bepaalde doelgroep met zijn eigen gewaardeerde klanten link dat dit zeker niet negatief bedoeld kan zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze campagne (zowel in NL als FR) die tevens aanwezig is op de website, bestaat uit 10 verschillende versies:
- "Gratuit, c'est pour les cochons",
- "Gratuit, c'est pour les abrutis",
- "Gratuit, c'est pour les connards",
- "Gratuit, c'est pour les pétasses",
- "Gratuit, c'est pour les flamands"

- « Gratis is voor bomma’s »,
- « gratis is voor bospoepers »,
- « gratis is voor Hollanders »,
- « gratis is voor jeannetten »,
- « gratis is voor sletten »

De Jury stelde vast dat de campagne gebruik maakt van verschillende scheldwoorden teneinde de doelgroep (in casu jongeren) aan te spreken en het product te promoten.

De Jury is van oordeel dat de versies “gratuit c’est pour les flamands, gratis is voor Hollanders, gratis is voor jeanetten” kwetsend en kleinerend overkomen, daar deze bevolkingsgroepen of groepen van personen gelijkgesteld worden met andere scheldwoorden zoals « cochons, connards, bospoepers,….”, hetgeen beledigend kan gepercipieerd worden en onverantwoord is in de huidige maatschappelijke context.

Op basis van art. 1 en 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (sociale verantwoordelijkheid en kleinering), heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze 3 versies niet meer te gebruiken en derhalve te verwijderen van zijn website.

De adverteerder bevestigde dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBILE VIKINGS
Product/Dienst: Free Mobile Internet
Media: Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/08/2009