MOBILE VIKINGS – 05/04/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont een jonge vrouw (« Fleur 27 ans – N’est pas Mobile Vikings ») die aan het woord is terwijl ze aan een tafel zit en uit het raam kijkt: « Avant, j’étais avec un mec vraiment canon. Il avait des yeux bleus magnifiques et une éno… » (Ze houdt haar wijsvingers een bepaalde afstand van elkaar.) « Je postais tout le temps des photos de lui sur Instagram. Il était tellement mignon. Mais bon, après une semaine j’avais épuisé tout mon data. Ça pouvait plus continuer comme ça. Donc voilà, maintenant je suis avec Egbert. » (Een wat gezette kalende roodharige man in een pastelgroen overhemd komt bij haar staan en legt zijn hand op haar schouder. De man buigt zich voorover om haar een kus te geven en de vrouw trekt zich weg en glimlacht ongemakkelijk. De man recht zich, legt opnieuw zijn hand op haar schouder en knippert met de ogen.)
VO : “Ne laissez pas votre abonnement guider votre vie. Choisissez l’offre data la plus avantageuse de Belgique. »

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster draagt de reclame een vernederend beeld van de mens uit als deze niet aan bepaalde criteria beantwoordt.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij verwijst in dit verband vooreerst naar haar recente beslissing tot wijziging of stopzetting van de reclame met betrekking tot de toen verspreide Nederlandstalige versie van de spot (zie: MOBILE VIKINGS 20/11/2017).
Naar het oordeel van de Jury maakt de voorliggende Franstalige versie van de spot immers een letterlijke vertaling uit van de eerder door haar veroordeelde Nederlandstalige versie.

De Jury is derhalve van mening dat ook in deze Franstalige versie van de spot waarop de klacht betrekking heeft wel degelijk de boodschap wordt gebracht dat de afgebeelde man omwille van zijn uiterlijke kenmerken niet aan een ideaalbeeld beantwoordt.

Zij is tevens van mening dat in deze spot een relatie tussen personen in beeld wordt gebracht waarbij de vrouw duidelijk blijk geeft van afwijzing ten aanzien van de man omdat hij niet aan een bepaald klaarblijkelijk te verkiezen beeld beantwoordt en dat in casu derhalve wel degelijk sprake is van een negatieve beeldvorming rond personen die niet aan dit beeld beantwoorden.

Volgens de Jury is dit in casu des te problematischer gelet op het jonge doelpubliek van de spot.

In deze context is de Jury dan ook van oordeel dat de spot in kwestie wel degelijk de menselijke waardigheid aantast en denigrerend is voor een bepaalde groep van personen. Zij benadrukt in dit verband tevens dat, in overeenstemming met de regels op dit punt, het gebruik van humor in geen geval de ethische verantwoordelijkheid van de auteur van de boodschap opheft en dus niet voor gevolg mag hebben dat de reclame strijdig wordt met de regels van de reclame-ethiek.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 1, alinea 2, artikel 4, alinea 1 en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: MOBILE VIKINGS
Product/Dienst: Mobile Vikings
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  05/04/2018