MJ MOTORS – 10/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassingen (74 x 73) in Passe-Partout voor Hyundai.

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik in een lettergrootte die veel kleiner is dan hoofdboodschap in deze reclame, hetgeen strijdig is met het K.B. van 5 september 2001 en art. 5 van de Febiac code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelt het formaat (74mm x 73mm) en de lettergrootte van de vermeldingen mee (3m kader en 1mm tekst).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik (1mm) kleiner is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art. 5 van de Febiac code (3 mm).

Deze advertenties zijn derhalve strijdig met het K.B. van 05/09/2001 en met de Febiac code.

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om deze advertenties te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MJ MOTORS
Product/Dienst: Hyundai
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/08/2009