MIVB – 31/03/2022

Beschrijving van de reclame

De affiche bevat de volgende tekst:
“Frauderen is onnozel
als je een boete van € 107 tot € 408 riskeert”
en een afbeelding van een clown die haar lege broekzakken uithaalt en een agent die haar verbaliseert.
Onderaan het logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclamecampagne ronduit fout. Als je weet dat er in dit land massaal en op het hoogste niveau fraude wordt gepleegd door mensen die het openbaar vervoer niet nemen, is het volgens hem misschien niet verstandig om je eigen klanten te criminaliseren. Er is misschien een reden waarom mensen soms geen ticket kunnen kopen, maar toch verwacht men ze op hun werk of op school. Hij voegde tevens toe dat deze onmenselijke campagne zo ongezien laag is en een teken van onze huidige samenleving.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn vervoerbewijs betalen, bijdragen is aan een (minstens gedeeltelijke) financiering van het openbaar vervoer door de reizigers, in plaats van de volledige kosten op de schouders van de Brusselse belastingbetaler te leggen. Bovendien biedt hij vele opties aan met korting of zelfs gratis, en is het dus geoorloofd om fraudeurs van tijd tot tijd tot de orde te roepen, met name door hen te herinneren aan het bedrag van de boetes. Hen vergelijken met clowns (met het onnozele aspect dat daarbij hoort) maakt volgens hem daarom nog geen “criminelen” van hen.

De affiche in kwestie maakt deel uit van een campagne met verschillende visuals, die de verplichting om reglementair te reizen in herinnering brengt en tot doel heeft om het aantal fraudegevallen op het openbaar vervoer te doen dalen. Zij presenteert zowel de oplossingen (abonnementen aan verlaagde prijs en contactloos betalen als men zijn MOBIB-kaart vergeten heeft) als de gevolgen (boete), met inachtneming van zijn Ethisch handvest voor reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht en van de betrokken reclame.

Zij heeft vastgesteld dat de betrokken reclame een afbeelding van een clown bevat die haar lege broekzakken uithaalt en een agent die haar verbaliseert, en onder andere het volgende vermeldt: “Frauderen is onnozel als je een boete van € 107 tot € 408 riskeert”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat de affiche in kwestie deel uitmaakt van een campagne met verschillende visuals, die tot doel heeft om het aantal fraudegevallen op het openbaar vervoer te doen dalen, door de oplossingen (abonnementen aan verlaagde prijs en contactloos betalen als men zijn MOBIB-kaart vergeten heeft) en de gevolgen (boete) in herinnering te brengen.

In deze context is de Jury van mening dat het inderdaad gewoon gaat om een herinnering aan de regel volgens dewelke elke passagier een geldig vervoersbewijs dient te hebben en van de te betalen bedragen als men deze regel niet naleeft.

Zij is eveneens van mening dat de afbeelding van de clown en de humoristische kant ervan niet ongepast is om het ‘onnozele’ aspect te illustreren en dat de gemiddelde consument de reclame niet zal interpreteren in de zin die de klager hieraan geeft.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gebruikers van het netwerk van de adverteerder te stigmatiseren of te denigeren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MIVB
Product/Dienst: Campagne tegen fraude
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/03/2022