MIVB – 29/01/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website van de adverteerder vermeldt de pagina met betrekking tot de MOBIB-pass onder de titel ‘Hoeveel kost MOBIB?’ het volgende: “De kostprijs die de gebruiker betaalt voor de MOBIB-kaart bedraagt 5 € en is geldig voor 5 jaar. » en onder de titel ‘Kunt u de waarborg van uw MOBIB-Pass terugbetaald krijgen?’ : « Ja. Indien u uw MOBIB-pass niet langer gebruikt, dan kunt u de waarborg terugbetaald krijgen naar rato van het aantal jaren dat u ze gebruikt hebt: 4€ na één jaar gebruik, 3€ na twee jaar, 2€ na drie jaar, 1€ na vier jaar. Een aanvraag tot terugbetaling kan enkel in onze BOOTIK. »

Motivering van de klacht(en)

De MIVB geeft aan dat de 5 euro van de MOBIB-kaart een garantie is. Wanneer men echter deze kaart voor de vervaldag teruggeeft, dan trekt de MIVB 1 euro per jaar van gebruik af en betaalt ze slechts het saldo van de 5 euro terug.

Het is dus wel degelijk een verhuurskost en geen garantie. Wat meer is, is dat zelfs als men de kaart langer dan 5 jaar houdt, men een nieuwe “garantie” van 5 euro moet betalen per 5 jaar.

Stel u voor dat uw eigenaar u om de 3 jaar een nieuwe huurgarantie vraagt en u op termijn niets terugstort!

Het gebruik van de term ‘garantie’ is misleidend en is misleidend voor de consument. De MIVB dient dit stop te zetten.

De klacht betreft alle media.

De klager verwees tenslotte naar de definitie van garantie:
Actie of middel om iemand iets te garanderen, resultaat van deze actie houdt de verantwoordelijkheid in die hieruit voortvloeit. Middel om te garanderen. Een garantie geven, bekomen. Synon. Verzekering, waarborg, onderpand, borg.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de som van 5 euro wel degelijk overeenkomt met de prijs die door de klant aan de MIVB betaald wordt als garantie voor de intrinsieke waarde van de MOBIB kaart die niet belast wordt met transportbewijzen. Indien dit bedrag hem niet volledig wordt terugbetaald wanneer hij zijn kaart terug inlevert, dan is dat omdat de prijs van het gebruiksrecht van de kaart jaarlijks en van tevoren wordt afgetrokken van het bedrag dat als garantie werd betaald. Bij gebrek daaraan, zou de klant in een keer het gebruiksrecht en de garantie moet vereffenen.

Het is onjuist te stellen dat “zelfs wanneer men de kaart langer dan 5 jaar houdt, men een nieuwe “garantie” van 5 euro per 5 jaar moet betalen”, want indien de gebruiker zijn kaart langer dan de beginduur van 5 jaar houdt, dan wordt er geen nieuwe garantie aangerekend. De technische levensduur van een kaart is echter in principe niet langer dan 5 jaar en als de klant zich een nieuwe kaart aanschaft, zal hij een nieuwe garantie moeten betalen voor deze nieuwe kaart.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de pagina met betrekking tot de MOBIB-pass op de website van de adverteerder het volgende vermeldt: “« MOBIB kost alleen maar 5€. Dit bedrag is een waarborg…”. (in het Frans: « MOBIB coûte seulement 5€. Cette somme est une garantie… »)

Ingevolge het schrijven van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat de prijs van het gebruiksrecht van de kaart jaarlijks en van tevoren wordt verminderd met het bedrag van de garantie.

De Jury heeft gemeend dat het feit om het gebruiksrecht en de garantie te mengen, de gebruiker kan verwarren en ze is van mening dat deze reclame misleidend is en dus in strijd met art. 94/6 WHPC en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury derhalve aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en intussen deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal respecteren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MIVB
Product/Dienst: Pass MOBIB
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  29/01/2010