MIVB – 22/09/2010

Beschrijving van de reclame

Er zijn twee affiches die mannen afbeelden met respectievelijk de slogan “Van Brussel naar Brussel, met de auto, dat was stom” en “J’en avais marre de bouffer mon volant” en twee affiches die vrouwen afbeelden met respectievelijk de slogan “Pendant les soldes, je cherche ma taille. Pas un parking” en “J’ai dit stop le jour où je me suis battue pour un parking”.

Motivering van de klacht(en)

Er zijn in totaal vier advertenties – twee met mannen en twee met vrouwen. Dit geeft de mogelijkheid om de manier waarop de mannen en de vrouwen weergegeven worden te vergelijken.

De slogans die aan de mannen toegekend werden hebben alleen betrekking op de verplaatsingsomstandigheden met de auto in de stad, en de mannen worden op een vrij neutrale wijze afgebeeld, terwijl de slogans die aan de vrouwen toegekend werden van geweld en van materiële consumptie spreken (‘Tijdens de solden zoek ik koopjes. En geen parking’). De afbeelding die samengaat met de slogan ‘Ik ben gestopt wanneer ik voor een parkeerplaats heb moeten vechten’ geeft een vrouw weer met een grote glimlach en een decolleté. Er wordt geen ernstige persoon afgebeeld, in tegenstelling tot die van de mannen. Daarentegen spreekt de vrouw wel over iets dat ernstiger is.

Besluit van de vergelijking: de vrouwen worden op een andere manier dan de mannen weergegeven, en ook op een negatieve manier, en/of stereotyperend indien men de vergelijking maakt. De slogans die in de mond van de vrouwen gelegd worden, bestendigen slechte stereotiepen t.a.v vrouwen ze kunnen niet goed autorijden (ze vecht voor een parkeerplaats en glimlacht terwijl ze het vertelt), en wat telt voor vrouwen zijn de aankopen en het uiterlijk (ze brengt liever haar tijd door met kleren te zoeken).
 

Standpunt van de adverteerder

Antwoord adverteerder ontvangen na behandeling van het dossier.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat twee affiches mannen afbeelden met respectievelijk de slogan “Van Brussel naar Brussel, met de auto, dat was stom” en “J’en avais marre de bouffer mon volant” en dat twee affiches vrouwen afbeelden met respectievelijk de slogan “Pendant les soldes, je cherche ma taille. Pas un parking” en “J’ai dit stop le jour où je me suis battue pour un parking”.

De Jury is van mening dat de 4 affiches, en niet alleen de affiches met de mannen, betrekking hebben op de moeilijke verplaatsingsomstandigheden met de auto in de stad en dat ze allemaal als doel hebben de mensen ertoe aan te zetten om het openbaar vervoer te gebruiken.

Het taalgebruik is identiek, zowel voor de affiches met de mannen als die met de vrouwen. De uitdrukkingen ‘bouffer son volant’ en ‘se battre pour un parking’ zijn van dezelfde rangorde.

De Jury is ook van mening dat de affiches niet als denigrerend ten aanzien van vrouwen gepercipieerd worden.. De verwijzing naar de solden zet helemaal geen negatief of materialistisch gedrag van vrouwen in de verf. De soldenperiode is algemeen gekend als zijnde een drukke periode in de winkels die dus parkeerproblemen veroorzaakt.

De Jury is ook van mening dat de affiches geen stereotiepen voorstellen, noch over het verschil tussen man en vrouw, noch over mannen of vrouwen specifiek. De moeilijkheden om een parkeerplaats te vinden impliceren geenszins dat men slecht kan autorijden.

Wat de afbeelding van de vrouw betreft, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren. Het décolleté van de afgebeelde vrouwen is niet choquerend of onfatsoenlijk.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MIVB
Product/Dienst: Bougeons mieux
Media: Affiche
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/09/2010