MIVB – 21/02/2017

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO: « On aime tous passer du temps à la maison … Pour se prendre pour le prochain ‘Top Chef’. »
Vrouw: « 5 secondes, émulsion, dressage ! »
VO: « Et gâter ceux qu’on aime. »
Vrouw: « Voilà, roulé de saumon et sa farandole de crevettes grises. Bon appétit. »
Kat: « Miaou. »
VO: « C’est pourquoi la STIB lance GO Easy pour recharger votre carte Mobib chez vous. Cliquez, chargez et voyagez. À découvrir sur goeasy.stib.be. Bruxelles, c’est nous tous. La STIB. »

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het choquerend dat, in een periode waarin de kwetsbaarheid, om niet te zeggen de armoede, toeneemt en meer en meer mensen een beroep moeten doen op de voedselbanken om te overleven, de vrouw in de reclame meer tijd heeft om zalmrollades met een garnalenkrans te koken voor haar kat.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een vrouw laat horen die een gerecht bereidt voor haar kat alsof ze aan het programma ‘Top Chef’ deelneemt en dit om het feit te illustreren dat “on aime tous passer du temps à la maison” (“we er allemaal van houden om tijd thuis door te brengen”) en “gâter ceux qu’on aime” (“diegenen waar we van houden te verwennen”).

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot aldus een fictieve en onrealistische situatie oproept om promotie te maken voor het nieuwe herlaadsysteem van de Mobibkaart.

De Jury is van mening dat het gaat om een parodie van het programma ‘Top Chef’ en dat de scène zo absurd en irreëel is dat de humoristische knipoog onbetwistbaar duidelijk zal zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is eveneens van mening dat met deze overdreven humoristische voorstelling van een vrouw die een feestmaal kookt voor haar kat de adverteerder daarom nog niet meteen de realiteit van mensen die geconfronteerd worden met armoede negeert.

Rekening houdend met wat voorafgaat en met de duidelijk karikaturale context is de Jury van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MIVB
Product/Dienst: GO Easy
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/02/2017