MIVB – 15/06/2010

Beschrijving van de reclame

Affiche met als titel: “Vanaf 30 juni reizen abonnees enkel met MOBIB (uitgebeeld dmv kaarten)”
Daaronder de tekst: “Geen minuut te verliezen om MOBIB tijdig te ontvangen.” + telefoonnummer, website www.mivb.be en logo.

Motivering van de klacht(en)

De reclame kondigt aan dat de maandabonnees enkel nog de MOBIB kaart zullen kunnen gebruiken vanaf 30 juni 2010. Dit is volgens de klager echter fout: volgens de beambte van de KIOSK-winkel, zijn de computers reeds niet meer geconfigureerd om de kartonnen versie van het maandabonnement af te leveren en dit al sinds 30 mei 2010, de dag waarop de klager dit opgemerkt heeft.
Is dit geen geval van misleidende reclame?
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betwiste het misleidende karakter van de aangeklaagde reclame.

Volgens de klager zou het feit dat men bevestigt dat de maandabonnees enkel nog de MOBIB kaart zullen kunnen gebruiken vanaf 30 juni misleidend zijn daar dit volgens hem al het geval is sinds 30 mei, zijnde een maand vroeger, daar hem een “papieren versie” van het abonnement geweigerd werd.

Deze bewering is geheel onjuist. Het is zo dat mensen die een maandabonnement wensen te gebruiken vanaf 30 juni verplicht “naar MOBIB “moeten overstappen. Het is te zeggen: die mensen moeten een MOBIB kaart aanschaffen om dit type contract te kunnen onderbrengen. De slogan van de reclame op zich is dus niet bedrieglijk.

Het is evenmin misleidend mbt de vermelde datum, aangezien de stelling dat alle maandabonnees “zullen overstappen” naar MOBIB op 30 juni, of zoals de klager schrijft, dat de maandabonnees vanaf 30 juni uitsluitend de MOBIB kaart zullen kunnen gebruiken geenszins betekent dat de aanschaf van de maandabonnementen in “papieren versie” mogelijk moet kunnen blijven tot 30 juni. Dat betekent enkel dat het gebruik van de MOBIB kaart verplicht zal zijn vanaf 30 juni.

Het gebruik van de vooraf verkregen maandabonnementen in “papieren versie” blijft geheel mogelijk tot 30 juni maar de aankoop ervan inderdaad niet. Dit omwille van de bekommernis van de MIVB om een plotse verzadiging van haar verkoopnetwerk op 30 juni te vermijden en dit door de verkoop van papieren maandabonnementen af te bouwen terwijl men tot deze datum de kaarten nog kan gebruiken. Dit om de abonnees aan te zetten om de MOBIB kaart op voorhand al aan te schaffen.

Anders gezegd: beweren dat alle maandabonnees zullen moeten “overstappen naar MOBIB” op 30 juni, betekent niet dat ze niet tot op deze datum gebruik kunnen maken van de papieren versie van het maandabonnement of dat ze verplicht MOBIB moeten aanschaffen voor 30 juni. Het betekent enkel dat tegen deze datum (bij voorkeur) iedereen dit zou moeten gedaan hebben.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame het volgende vermeldt : “Vanaf 30 juni reizen abonnees enkel met MOBIB. Geen minuut te verliezen om MOBIB tijdig te ontvangen.”

De Jury heeft genoteerd dat het gebruik van maandabonnementen die vooraf verkregen werden in papieren versie mogelijk blijft tot 30 juni, maar de aankoop ervan inderdaad niet. De MIVB wou een plotse verzadiging van haar verkoopsnetwerk op 30 juni vermijden en dit door de verkoop van papieren maandabonnementen af te bouwen terwijl men tot deze datum de kaarten wel nog kan gebruiken.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet van aard is de consument te misleiden mbt dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MIVB
Product/Dienst: MOBIB
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/06/2010