MIVB – 08/12/2010

Beschrijving van de reclame

Een pagina van de krant Metro is gewijd aan een reclamebijlage van de MIVB. De ene helft van de pagina is een artikel van de MIVB (MIVB-mobiliteit in Brussel/Geniet van de Winterpret met de MIVB). De andere helft van de pagina is een reclame van de MIVB om haar GO-automaten te promoten.

Motivering van de klacht(en)

De vermelding “publi-reportage, publi-redactioneel, advertorial wordt niet vermeld, zoals normaal de regel is. Hierdoor wordt de lezer misleid.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie in Metro met als titel ‘MIVB – Mobiliteit in Brussel’ voornamelijk promotie maakt en informatie geeft over :
- de prijs van een speciaal ticket om naar ‘Winterpret’ te gaan
- de aangekondigde controles
- de lijst van de verkopers van het Shop netwerk en
- een fototentoonstelling op de zijkanten van een tram.
Het tweede deel van de advertentie is gewijd aan een visual die een gezicht weergeeft en promotie maakt voor de GO-automaten om je abonnement te vernieuwen.

De Jury is van oordeel dat de layout van deze advertentie duidelijk maakt dat het gaat om reclame. De identiteit van de adverteerder is duidelijk. De volledige advertentie (tekst + visual) is omgeven door éénzelfde zwarte kader. De titel vermeldt heel duidelijk de MIVB en de mobiliteit in Brussel en de teksten verwijzen naar het netwerk van ticket- en abonnementverkoop van de MIVB.

De Jury is derhalve van mening dat de totaliteit van de pagina in kwestie duidelijk een reclame vormt die alsdusdanig kan herkend worden en waarvan het publicitaire karakter meteen duidelijk is.

De Jury is tevens van oordeel dat de advertentie in kwestie derhalve niet van aard is om de consument te misleiden op dit vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Vervolgens deelde de adverteerder mee dat de redactionele inhoud gebruikt wordt om reclame te maken voor de MIVB wat duidelijk aangegeven is en herkenbaar is voor de consument. De specifieke en formele vermelding “publi-reportage” is niet meer verplicht of noodzakelijk daar uit de redactionele inhoud duidelijk blijkt dat men reclame maakt voor de MIVB. De publi-reportage in kwestie van de MIVB is conform artikel 91, 11° van de wet betreffende marktpraktijken (6 april 2010) en deze is zeker niet misleidend.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MIVB
Product/Dienst: Winterpret en GO
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/12/2010