MINISTERIE VAN FINANCIEN – 07/12/2010

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat een klant horen die langs gaat bij zijn kleermaker :

Klant: T’is te khrap…
Kleermaker: Mijnheer, uw maatpak staat u fan-tas-tisch.
Ik ben fier op mijn werk. ‘t is zo dankbaar kleermaker te zijn.
Klant: [kreunt moeizaam] T’is te khrap!
Kleermaker: Nee… niet te krap. Zo gecentreerd, en dan die maokraag. Keitrendy!
Klant: [kreunt] Het zit te khwrap!
Kleermaker: Nee niet te krap? Dicht op uw lijf, zo flatterend!
Klant : Maar ihk khan ni ahdemhe!
Kleermaker: Een beetje geduld… U zult zien, het zal zich wel geven.
Enfin geven…bij wijze van spreken natuurlijk !!!

Voice-over: Je kan soms teleurgesteld zijn. Maar nooit door de Staatsbon. Wilt u ook veilig beleggen? Schrijf in tot en met 3 december. De Staatsbons. De vaste waarde.

Motivering van de klacht(en)

Het accent van de kleermaker is erg typerend en het amalgaam kleermaker = dief heeft volgens de klager, een racistische ondertoon die indruist tegen de zogenaamde “vaste waarde” die de staatsbons voorstellen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de intentie van de spot niet racistisch was. Hij speelt in op de code “Karl Lagerfeld” en zijn accent dat door iedereen goed gekend is. De spot stelt een komische en gekke situatie voor om een gevoel van teleurstelling te illustreren. In tegenstelling tot de Staatsbons die nooit teleurstellen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een humoristische situatie voorstelt waarbij de kleermaker spreekt zoals Karl Lagerfeld en weigert toe te geven dat het kostuum van zijn klant te krap is.

De Jury is van oordeel dat het accent van de kleermaker overdreven en karikaturaal is (cfr Karl Lagerfeld). Zijn gedrag wordt op een overdreven manier geschetst (een sterk standpunt innemen zonder mogelijk alternatief) zonder dat dit verwijst naar het gedrag van een dief.

De Jury is van oordeel dat deze radiospot niet van aard is om het beroep van kleermaker te denigreren en dat de spot geen enkel element bevat dat kan worden opgevat als zijnde discriminerend op grond van nationaliteit of ras.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: MINISTERIE VAN FINANCIEN
Product/Dienst: Staatsbons
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/12/2010