MINERVA TRAVEL GROUP – 16/02/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie met een bestelbon voor een reisgids vermeldt dat bij bestelling ook een wedstrijd kan ontdekt worden, waarmee men o.m. een wagen kan winnen welke wordt afgebeeld in de advertentie. De bestelbon vermeldt dat de gids binnen 8 dagen zonder verbintenis kan worden teruggezonden.

Motivering van de klacht(en)

- De conformiteit van de advertentie met de toepasselijke wetgeving is in twijfel getrokken wat betreft aankoopverplichting om aan de wedstrijd deel te nemen.
- De wettelijke bepalingen inzake verkoop op afstand en de verzameling van persoonsgegevens worden niet helemaal nageleefd.
 

Jurybeslissing

De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op de toepasselijke wetgeving (gezamenlijk aanbod - verkoop op afstand – persoonsgegevens).

Gevolg

Terwijl hij stelde dat deelname aan de wedstrijd niet noodzakelijk gebonden is aan aankoop van de gids, liet de adverteerder weten dat de advertentie niet meer zou verschijnen in de betwiste vorm.
De Jury heeft aanbevolen om te waken over de naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Adverteerder: MINERVA TRAVEL GROUP
Product/Dienst: Euro Travel Guide
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument, Jury
Datum afsluiting:  16/02/1999