MICHELIN – 06/05/2008

Beschrijving van de reclame

Nederlandse versie radiospot:

Journalist: “En u, hoe bespaart u op brandstof?”
Man: “Ik blijf thuis.”
Vrouw: “Ik laat mijn auto in de garage staan.”
Journalist: “En jij, Michelin Man?”
Michelin Man: “Ik blijf mobiel. Dankzij mijn nieuwe Michelin Energy Saver banden bespaar ik brandstof tijdens het rijden.”
Journalist: “Echt waar?”
Michelin Man: “Jazeker! Dankzij het nieuwe rubbermengsel op basis van silica, kom je met Michelin Energy Saver banden verder met minder brandstof.”
Journalist: “Dat is geweldig nieuws, Michelin Man!”
Michelin Man: “Inderdaad, en het is bovendien een verademing voor het milieu!”

Michelin jingle: “Michelin. Beter op weg.”
Voice over: “Bekijk de testcondities en bereken hoeveel u bespaart op michelin.be.”

Franse versie radiospot:

Journaliste : « Et vous, que faites-vous pour consommer moins de carburant ? »
Homme : « Ben… euh… je reste à la maison. »
Femme : « Je laisse la voiture au garage. »
Journaliste : « Et vous, Bibendum ? »
Bibendum : « Moi, je me déplace partout. Grâce à mes nouveaux pneus Energy Saver de Michelin, je consomme moins de carburant quand je conduis ma voiture. »
Journaliste : « Vraiment ? »
Bibendum : « Bien sûr, grâce à un nouveau mélange de gomme à base de silice, le pneu Michelin Energy Saver permet de consommer moins de carburant pour aller plus loin ! »
Journaliste : « Mais, ça, c’est une super nouvelle, Bibendum ! »
Bibendum : « Tout à fait ! Surtout pour l’environnement ! »

Jingle : « Michelin. Une meilleure façon d’avancer. »
Voix off : « Rendez-vous sur michelin.be pour calculer vos économies et voir les conditions des tests. »

Motivering van de klacht(en)

In deze reclame, zegt een vrouw dat ze op brandstof bespaart als ze thuis blijft of haar wagen niet gebruikt. Ze wordt tegengesproken door “Michelin Man” die zegt dat het volstaat hun banden te gebruiken om het brandstofverbruik te verminderen. Het is niet foutief: sommige banden kunnen echt het brandstofverbruik licht verminderen (een aantal procent). Maar een persoon denigreren die haar wagen in de garage wil laten staan, is niet correct. In de tijd van Kyoto, is geen verbruik van energie de beste besparing. Deze reclame bevat de boodschap “het is niet nodig het openbaar vervoer te nemen of aan carpooling te doen”, het volstaat hun banden te gebruiken. Dit is verkeerde informatie naar de burger toe.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat in de radiospot in kwestie, Michelin Man de personen die hun wagen niet gebruiken niet denigreert of in diskrediet brengt. Hij spreekt niet over “openbaar vervoer” of “carpooling”.

Michelin Man alleen zegt dat, als hij zijn wagen gebruikt, hij minder brandstof verbruikt dankzij de Michelin Energy Saver banden.

De vraag is dus niet “hoe geen brandstof verbruiken”, maar wel “hoe het brandstofverbruik verminderen”.

Volgens de adverteerder, is de radiospot in kwestie in overeenstemming met de IKK Code, milieureclamecode en Febiac code.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot Michelin Energy Saver banden aanprijst via Michelin Man.

Vooreerst, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet denigrerend is t.o.v. de personen die in de spot stellen dat ze thuis blijven of hun wagen in de garage laten om minder brandstof te verbruiken.

Zij is van mening dat het antwoord van Michelin Man zich ertoe beperkt een ander alternatief aan te bieden zonder echter de voornoemde personen of hun gedragingen te denigreren.

Anderzijds, heeft de Jury vastgesteld dat deze Franse spot de volgende bewoordingen bevat:

- « le pneu Michelin Energy Saver consomme moins de carburant pour aller plus loin »,
- « Mais ça, c’est une super nouvelle, Bidendum ! Tout à fait, surtout pour l’environnement ».

De Jury is van oordeel dat het feit van minder brandstof te verbruiken inderdaad positief is voor het milieu, maar dat de vermelding dat dit toelaat om “verder te komen” de indruk geeft een gedraging goed te keuren of aan te moedigen die indruist tegen de bescherming van het milieu, hetgeen strijdig is met art. 2 van de Milieureclamecode.

Anderzijds, is de Jury van oordeel dat de bewoordingen “super nouvelle – surtout pour l’environnement ” absolute uitdrukkingen/beweringen betreffen, die impliceren dat het product in kwestie geen gevolgen heeft voor het milieu; hetgeen strijdig is met art. 7 van de voornoemde Code.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de voornoemde bewoordingen in de Franse versie te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de toepasselijke bepalingen, te weten:

- “« le pneu Michelin Energy Saver consomme moins de carburant pour aller plus loin »,
- « Mais ça, c’est une super nouvelle, Bidendum ! Tout à fait, surtout pour l’environnement ».

en in afwachting hiervan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder stelde hoger beroep in tegen deze Jurybeslissing.

Het beroep van de adverteerder werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

De beslissing van de Jury in Eerste aanleg wordt gehandhaafd.

Deze beslissing van de Jury van Hoger beroep is definitief.

De adverteerder bevestigde dat de Franstalige versie van de spot niet meer uitgezonden zal worden.

Adverteerder: MICHELIN
Product/Dienst: Band Energy Saver
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/05/2008