METASAFE – 29/10/1999

Beschrijving van de reclame

Een folder wordt verspreid in een omslag waarop onder de titel “Wordt dit artikel werkelijkheid ?”, een tekst is afgedrukt dat een krantenartikel lijkt te zijn en dat handelt over een gewelddadige inbrakenplaag in de gemeente/de wijk van de geadresseerde. Aan het einde van het artikel wordt ondermeer vermeld dat “vooral slecht geplaatste cilindersloten zorgen baren” en “met enkele eenvoudige en weinig kostende maatregelen je het de dief zeer moeilijk kan maken”.

Motivering van de klacht(en)

- De opmaak van de betrokken reclame doet vermoeden dat het om een krantenartikel gaat en de vermelding “Wordt dit artikel werkelijk- heid ?” valt daarbij niet onmiddellijk op, hetgeen misleidend is. Er is dus een inbreuk op art. 23,5° van de wet Handelspraktijken. Bovendien werkt de reclame een gevoel van onveiligheid in de hand, nu de mensen schrikken bij het zien van dergelijk bericht.

- De conformiteit van de brochure-cover, die een gezicht toont met een van angst opengesperde mond, met de geldende regels inzake de exploitatie van een angstgevoel moet worden onderzocht.
 

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de afdruk van een aantal bestaande krantenartikels die verwijzen naar gewelddadige overvallen als zouden deze zich voordoen of kunnen voordoen in de buurt van de geadresseerde, met daarboven de titel “(gemeente/wijk) gaat gebukt onder een gewelddadige inbrakenplaag”, aangepast naargelang de gemeente/wijk van verspreiding, niet aanvaardbaar is voor commerciële doeleinden.
De zin in kleiner lettertype “Wordt dit artikel werkelijkheid ?” bovenaan wordt niet noodzakelijk opgemerkt. Bovendien stelde de Jury vast dat steeds dezelfde artikels worden gebruikt voor verschillende gemeenten/ wijken, terwijl in de brief van Metasafe vermeld staat dat het reële krantenknipsels betreft. Dit is misleidend daar men door de hoofdtitel suggereert dat de artikels specifiek betrekking hebben op een bepaalde gemeente/wijk.
Hoewel de adverteerder al had laten weten dat de pseudo-krantenartikels op de omslag zouden worden vervangen door een cartoon, waaromtrent de Jury geen opmerkingen formuleerde, deed ze de aanbeveling om de oorspronkelijke omslag in de toekomst niet meer te gebruiken. Na onderzoek oordeelde de Jury dat geen opmerkingen moesten worden geformuleerd inzake de cover van de brochure aangezien de IKK code enkel reclame verbiedt die zonder gerechtvaardigde reden op angstgevoelens inspeelt.

Adverteerder: METASAFE
Product/Dienst: Inbraakbeveiliging
Categorie: Woning/meubilair
Datum afsluiting:  29/10/1999