MERCEDES-BENZ – 29/11/2011

Beschrijving van de reclame

De radiospot brengt volgende situatie in beeld:
We horen een alarmsignaal (3 bieptonen)
Boordcomputer: “Opgelet, binnen 450 meter krijgt de vrachtwagen die nu voor u rijdt een klapband, waardoor de chauffeur de controle over het stuur verliest en de vrachtwagen over de weg schuift.”
Bestuurder : “Ah ja, ok, bedankt he!”
Voice-over: “Gewaarschuwd worden voor een botsing is altijd handig. Daarom lanceert Mercedes-Benz de nieuwe B-klasse, standaard met zesde zintuig. De radargestuurde remassistent waarschuwt u bij gevaar en assisteert u bij het remmen.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vraagt zich af in hoeverre deze reclame toelaatbaar is?Volgens hem is deze reclame misleidend. Hij kan zich moeilijk voorstellen dat de Mercedes B klasse hem behoed zou hebben voor het ongeval dat hij 4 jaar geleden heeft gehad.

Verder is het zo dat de reclamespot effectief de herinneringen van het ongeval oproept. Vandaar de vraag: is deze reclame toelaatbaar? Waar ligt de grens? Dit is wellicht niet de eerste reclame die gebruik maakt van reële situaties.
Deze reclamespot kruipt echter onder zijn vel en heeft misschien ook wel effect op andere slachtoffers van ongevallen en/of hun omgeving.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft de gedetailleerde uitleg meegedeeld van het veiligheidssysteem “Collision Prevention Assist”, standaard gemonteerd op de nieuwe Mercedes B-klasse.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury benadrukt dat reclame situaties die zich in werkelijkheid kunnen voordoen mag oproepen en gebruiken.

De Jury begrijpt de emotie die de radiospot in kwestie kan veroorzaken bij personen die zelf een verkeersongeval hebben meegemaakt (zoals hier het geval is voor de klager), maar is zich eveneens bewust van het doel om op deze manier een situatie aanschouwelijk te kunnen maken in een radiospot.

De Jury is van mening dat de tekst die in het begin van de spot door de mannenstem wordt uitgesproken dermate overdreven is dat de gemiddelde consument hem niet letterlijk zal opnemen.

In deze spot is de ten tonele gevoerde situatie zo absurd en irreëel dat de Jury van oordeel is dat deze reclame niet inspeelt op gevoelens van angst, ongeluk of lijden in de zin van artikel 4, al. 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de voice-over van de spot vermeldt dat het assistentiesysteem de bestuurder verwittigt in geval van een ongeval en bijdraagt tot meer efficiëntie bij het remmen. Nergens in de spot wordt er beweerd dat het systeem in kwestie toelaat om alle ongevallen te vermijden.

De Jury is van mening dat de vermelding van het ‘zesde zintuig’ op een hyperbolische manier gebruikt wordt om een beeld uit te drukken op de radio.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclameboodschap evenmin van aard is om de consument te misleiden.

Rekening houdend met wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MERCEDES-BENZ
Product/Dienst: B-Klasse
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/11/2011