MERCEDES-BENZ – 27/03/2013

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat een afbeelding van een wagen en daarboven de volgende tekst:
“Wow*
*De nieuwe A-Klasse.
Stijlvol, sportief, zelfzeker. De nieuwe A-Klasse doet uw hart sneller slaan en grijpt alle blikken. Met zijn diamanten grille en expressieve flanken raakt u op slag verliefd. Maar schoonheid zit ook vanbinnen. Het lederen stuur, de sportzetels(1) en de sfeerverlichting zijn in één woord: Wow! www.newaclass.be
€ 24.926 incl. BTW(2).”
Onderaan staat in kleine letters onder meer te lezen:
“(1) Beschikbaar volgens gekozen model. (2) Aanbevolen prijs voor A 180 BlueEfficiency (standaardversie). Afgebeeld model: A 250 Sport € 36.712,00 incl. BTW.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de auto op de foto (A 250 Sport) inderdaad ‘Wow’ maar de prijs ernaast is gewoon foutief want het is de prijs van een heel ‘andere’ auto namelijk de A 180 Blue Efficiency die al heel wat minder ‘Wow’ effect heeft: niet in die kleur zonder toeslag, geen lederen stuur, geen sportzetels, geen sfeerverlichting, andere velgen, ...
Naast de prijs staat wel een miniscuul (2)tje dat refereert naar een miniscuul lijntje onderaan de advertentie en inderdaad, daar wordt de misleiding zogezegd uit de doeken gedaan. De afgebeelde droomwagen kost geen €24.926 maar €36.712, een prijsverschil van maar eventje meer dan €10.000! Het is inderdaad zogezegd een advertentie voor de nieuwe A-Klasse en niet voor 1 specifiek model uit deze serie maar dan nog moet de prijs overeenkomen met het afgebeelde model. Volgens de klager gaat het hier om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de creatie van zijn communicatiecampagnes centraal door zijn moederfabriek in Duitsland verzorgd wordt en wereldwijd dezelfde is. Als importeur gebruikt hij dus het materiaal dat internationaal ter beschikking wordt gesteld, waarbij één van de modellen uit het desbetreffende gamma wordt voorgesteld (in dit geval de A-Klasse). Dit model is niet noodzakelijk het entry model maar kan wel degelijk gekocht worden zoals op de visual voorgesteld.

De adverteerder vindt het wel van fundamenteel belang om de consument te informeren over de "vanaf"-prijs van het gamma, zoals duidelijk vermeld op de reclame, met onderaan de advertentie echter steeds de wettelijke vermelding van de prijs van het getoonde voertuig. Het A-Klasse gamma bestaat uit 8 verschillende motorversies, die elk in verschillende uitvoeringen beschikbaar zijn en bovendien met tal van packs en opties kunnen worden uitgerust, in functie van de wensen van de klant.

De klacht verwijst daarbij naar volgende uitrustingen die niet in de "vanaf"-prijs zijn inbegrepen: "geen lederen stuur, geen sportzetels, geen sfeerverlichting"; doch deze zijn helemaal niet zichtbaar op de foto van de communicatiecampagne, waarbij enkel het exterieur van de wagen wordt getoond. Verder is metaalkleur op de Belgische markt steeds een optie, maar de prijs hiervan is dezelfde, ongeacht het om zwart of grijs metaal gaat. De velgen zijn inderdaad verschillend naargelang de versie van het voertuig en kunnen bovendien ook apart gekozen worden, in functie van de smaak van de consument.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame waarin in het groot bovenaan de volgende prijs wordt getoond: “€ 24.926 incl. BTW(2)”. Onderaan staat in kleine letters onder meer te lezen: “(2) Aanbevolen prijs voor A 180 BlueEfficiency (standaardversie). Afgebeeld model: A 250 Sport € 36.712,00 incl. BTW.”.

De Jury is van mening dat de wijze waarop de prijs in casu wordt gepresenteerd de gemiddelde consument kan misleiden. Met name is de Jury van mening dat de gemiddelde consument door de presentatie van wat in werkelijkheid slechts de “vanaf”-prijs is, zoals de adverteerder dit overigens zelf toegeeft, bedrogen kan worden ten aanzien van de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, en er aldus toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De Jury is bovendien van mening dat de onderaan in kleine letters weergegeven informatie in casu van aard is om de hoofdboodschap van de reclame dermate te ondergraven dat de vermelding van deze informatie geen afbreuk doet aan het misleidend karakter van de reclame.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de advertentie meteen aangepast in overeenstemming met de Jurybeslissing.

Adverteerder: MERCEDES-BENZ
Product/Dienst: Mercedes A Klasse
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/03/2013