MERCEDES-BENZ – 21/10/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche heeft als titel « Le calme avant la tempête ». Aan de linkerkant ziet men de neus van een wagen met het Mercedes symbool en op de nummerplaat “sse C”.

Motivering van de klacht(en)

Afwezigheid van de gegevens inzake brandstofverbruik of CO2 uitstoot van het aangeprezen voertuig in deze advertentie is strijdig met het koninklijk besluit van 5 september 2001 “inzake de beschikbaarheid van informatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot ter ere van de consument tijdens het verkoop van nieuwe particuliere wagens”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat deze affiche een teaser betreft die de affichage-campagne voorafgaat. Aangezien deze teaser slechts een klein stukje van de wagen toont waardoor men niet kan herkennen om welk model het gaat, heeft hij de wettelijke vermeldingen weggelaten. Hij verduidelijkte dat op de definitieve affiche waarmee de teaser na enkele dagen overplakt werd en die de Mercedes C-klasse afbeeldt, hij vanzelfsprekend de verbruiksgegevens vermeld heeft overeenkomstig de voorschriften.

Jurybeslissing

De Jury noteerde dat de affiche in kwestie een teaser betrof die de definitieve affiche voorafging en waarop de verbruikswaarden vermeld werden overeenkomstig art 5 van de Febiac code.

De Jury stelde vast dat de affiche in kwestie geen enkele vermelding inzake CO²-uitstoot en brandstofverbruik vermelde en dat deze affiche dus strijdig is met art. 7 en bijlage IV van het K.B. van 05/09/2001 en met art. 5 van de Febiac code.

Art. 7 van het K.B. van 05/09/2001 bepaalt dat al het reclamemateriaal de officiële gegevens inzake CO²-uitstoot en brandstofverbruik moet vermelden. Bijlage IV van het K.B. verduidelijkt dat indien het reclamemateriaal alleen betrekking heeft op het merk en niet op bepaalde modellen in bijzonder, deze gegevens niet hoeven te worden vermeld.

Echter, in casu, kan men duidelijk de Mercedes C-klasse op de affiche identificeren.

Dit zou niet het geval geweest zijn indien men de visual die de adverteerder op 10 oktober meedeelde, zou gebruikt hebben. Op deze laatste is het model inderdaad niet herkenbaar.

Gelet op voorgaande, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de affiche in kwestie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen en deze intussen niet meer te verspreiden.

Dienaangaande, noteerde de Jury dat de affiche in kwestie niet meer verschenen is sinds 29 september.

De adverteerder bevestigde dat hij het nodige gedaan heeft zodat de reclame in kwestie niet meer wordt verspreid en dat in de toekomst zijn reclame art. 5 van de Febiac code zal respecteren.

Het agentschap liet weten dat er een fout is gebeurd, dat de campagne afgesloten is en dat het materiaal verspreid via de magazines de volledige auto toont met de correcte vermeldingen.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MERCEDES-BENZ
Product/Dienst: C-klasse
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/10/2008