MERCEDES-BENZ – 15/05/2012

Beschrijving van de reclame

Men hoort een gesprek tussen twee mannen:
« - Seg, ik ben gisteren met de kids naar de ‘Denk eens aan uzelf’-dagen van Mercedes geweest.
- En? Was ’t tof?
- Ik heb mij een Mercedes Cabrio gekocht.
- Amai, chic jongen. Seg, de kids content zeker?
- Ah ja, tuurlijk, ze mogen hem elke zaterdag wassen.
- Sjansaars hè. »

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het idee ongezond en onverantwoord, vanuit een educatief standpunt, dat de vader sympathieker zou kunnen overkomen in de ogen van zijn kinderen omdat hij een mooie auto koopt. Dit zet kinderen ertoe aan om de aanhankelijkheid, het respect, de verstandhouding die ze met hun vader kunnen hebben, te associëren met een materieel goed. Kinderen zijn een zeer gewaardeerde prooi voor reclamemakers (aankoopbepalende personen). Dat is nog geen reden zich alles te veroorloven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het absoluut niet zijn bedoeling was om de gevoeligheid van eender welke luisteraar te kwetsen; de repliek waarvan sprake was bedoeld als knipoog. De toon van de dialoog tussen de twee acteurs gaat bovendien duidelijk in die richting. Voor de adverteerder is respect voor het publiek een absolute prioriteit. Hij is dan ook zeer oprecht teleurgesteld door het feit dat een luisteraar(ster) aanstoot heeft kunnen nemen aan de overgebrachte boodschap.

Naar aanleiding van een bijkomende vraag van de Jury, heeft de adverteerder zijn standpunt meegedeeld met betrekking tot de conformiteit van de reclame met artikel 10 van de Febiac code.

De adverteerder herhaalt dat de conversatie die men hoort in de spot op een humoristische toon gebracht wordt en dat het absoluut niet de bedoeling is om te insinueren dat enkel vaders die een Mercedes kopen “cool” zijn of dat deze vaders sympathieker zouden zijn dan andere.
In ieder geval heeft de aanwezigheid van een kind als humoristische knipoog in de boodschap geenszins als doel om een gevaarlijk of sportief gedrag aan te bevelen.

De adverteerder verduidelijkte dat de campagne afgelopen is en dat hij zich zal onthouden van om het even welke heruitzending van de spot.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots kinderen vermelden zonder evenwel een veiligheidsbevorderend gedrag aan te bevelen of comfortkenmerken van het voertuig kenbaar te maken.

De Jury is van mening dat de kinderen gebruikt worden als aankoopbepalende personen door een materieel goed op de voorgrond te plaatsen in het kader van de relatie tussen een vader en zijn kinderen. De Jury is van oordeel dat dit in strijd is met het algemene principe van sociale verantwoordelijkheid.

Rekening houdend met wat voorafgaat en op basis van artikel 10 van de Febiac-code en artikel 1, alinea 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de campagne afgelopen was en niet meer heruitgezonden zal worden.

Adverteerder: MERCEDES-BENZ
Product/Dienst: Coupés en cabrios (‘Denk eens aan uzelf’-dagen)
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/05/2012