MERCEDES-BENZ – 14/10/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont de Mercedes Classe CLC met als slogan « De weg naar uw dromen ligt open ». Onderaan de vermeldingen « CO²-emissie (g/km) : van 152 tot 232 – Gemengd verbruik (l/100 km): van 5,8 tot 9,7».

Motivering van de klacht(en)

Het weergeven van de consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van het in de reclame betrokken voertuig in dermate kleine letters vormt een inbreuk op het koninklijk besluit van 5 september 2001 “betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s”

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat een fout is opgetreden in de publicatie van de Standaard Magazine omdat de advertentie gebaseerd werd op oud materiaal, dat beantwoordde aan de oorspronkelijke reglementering en nadien werd aangepast aan de nieuwe regels.

De adverteerder bevestigde dat dit nieuwe materiaal gebruikt werd voor alle andere uitgaven en hij heeft de pdf van de nieuwe en oude advertentie meegedeeld.

Hij benadrukte dat hij de nodige maatregelen genomen heeft tav de media agentschappen zodat dergelijke fout niet meer zou voorkomen.

Jurybeslissing

De Jury noteerde dat de advertentie in kwestie strijdig is met art.5 van de Febiac code.

De Jury noteerde dat, ten gevolge van een menselijke fout tijdens het opstellen van de Standaard Magazine (13/09/08 et 27/09/08), verkeerdelijk het oude materiaal gebruikt werd voor de advertentie van Mercedes.

Gelet op voorgaande, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de advertenties in kwestie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen en om ze intussen niet meer te verspreiden.

Dienaangaande, noteerde de Jury dat het nieuwe materiaal in overeenstemming met art 5 van de Febiac code en dat het gebruikt werd voor de andere uitgaven en dat de adverteerder de nodige maatregelen genomen heeft tav de media- en reclameagentschappen zodat dergelijke fouten zich niet meer zouden voordoen.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MERCEDES-BENZ
Product/Dienst: Classe CLC
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/10/2008