MERCEDES-BENZ – 10/03/2020

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:  
Man: “(Waarschuwingsgeluid) Ja, doe maar dichter, dichter. Nog 10 millimeter. Dichter, 2 millimeter. Ja, ça va.” 
VO: “U bent echt heel dicht bij uw nieuwe Mercedes-Benz bestelwagen met 0% rente tijdens onze verlengde saloncondities.” 
Man: “(Waarschuwingsgeluid) Echt heel dicht eh.” 
VO: “Info op mercedesbenz.be/vans of bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz Vans. Aanbod enkel voor professionelen.” 

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de reclame gebruikmaakt van het geluid van de benadering- en parkeersensoren van een wagen. Hij heeft deze reclame meermaals te horen gekregen als hij aan het manoeuvreren of aan het parkeren was, en volgens hem creëert dit een onveilige situatie daar hij het verschil niet kan horen tussen het alarm van zijn eigen wagen en de reclame.  

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder is het opzet voldoende ludiek gekleurd om verwarring met de echte parkeersensoren in de wagen te vermijden. Van zodra het studiogeluid van de benadering en parkeersensoren wordt afgespeeld, wordt onmiddellijk ook steeds de stem afgespeeld die op een glimlachende manier de boodschap duidelijk meegeeft waarom het geluid afgespeeld wordt. Hij ziet dus geen reden hoe verwarring in casu kan optreden.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de spot het geluid van parkeersensoren laat horen met onmiddellijk daarna de stem van een man die ook aanwijzingen geeft aan iemand over de afstand die overblijft om te parkeren en dit om de voice-over te illustreren die zegt “U bent echt heel dicht bij uw nieuwe Mercedes-Benz bestelwagen (…).”  

De Jury is van mening dat aldus voldoende duidelijk wordt gemaakt dat het gaat om een reclameboodschap en dat het gebruikte, niet overdreven luide of opvallende, geluid in casu niet van aard is om de aandacht van de gemiddelde consument af te leiden.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: MERCEDES-BENZ
Product/Dienst: Saloncondities
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/03/2020