MERCEDES-BENZ – 06/05/2013

Beschrijving van de reclame

De spot toont de auto en een wolf die gromt. De auto rijdt op een weg en de wolf loopt door een landschap. Vervolgens komen ze toe aan een huis en stoppen er. Men ziet de wolf naar de garage gaan en de koplampen van de auto die oplichten.
Voice-over en tekst op het scherm: “Ontembaar. De nieuwe CLA.”.

Motivering van de klacht(en)

Ten overstaan van onverantwoord rijgedrag op de openbare weg lijkt een aansporing om een voertuig aan te schaffen omdat het ontembaar zou zijn ethisch onaanvaardbaar voor de klager, zelfs op een mogelijks humoristische niet-letterlijke toon. Er vallen genoeg doden op de weg.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder begrijpt dat de bewuste reclamecampagne bij de kijker de indruk heeft gewekt dat hij onverantwoord rijgedrag promoot en dat deze derhalve meent dat het merk medeverantwoordelijk is voor toekomstige verkeersslachtoffers.

Hij betreurt het dat de campagne deze indruk heeft gewekt aangezien die er geenszins op gericht is om agressief en snel rijgedrag aan te moedigen. Integendeel, de adverteerder besteedt van oudsher veel aandacht aan verkeersveiligheid en erkent het belang van veilig rijgedrag. Zo is de nieuwe CLA uitgerust met alle mogelijke veiligheidsvoorzieningen waarbij aandacht voor de zwakke weggebruiker centraal staat.

Door het gebruik van de term “ongetemd” wenste de campagne dan ook niet de nadruk te leggen op het “wilde karakter” van de auto doch veeleer op het expressieve design en de nieuwe gestroomlijnde looks van de CLA. Bovendien werd er in de TV-spot uitdrukkelijk op gelet dat de wagen aan een lage snelheid werd gefilmd, in die mate dat de in de TV-spot afgebeelde wolf – een dier dat niet onmiddellijk met snelheid wordt geassocieerd – de auto gemakkelijk kan volgen tot thuis. Het spel tussen de wolf en de auto illustreert dat de wolf “jaloers” is op de looks van de auto.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot de nieuwe Mercedes CLA en een wolf in scene brengt. De voice-over en de tekst op het scherm vermelden “Ontembaar. De nieuwe CLA.”.

De Jury is van oordeel dat de TV-spot noch tot onverantwoordelijk gedrag noch tot een agressieve of gevaarlijke rijstijl aanzet.

De Jury betreurt niettemin de ongelukkige keuze van de term “ontembaar” in verband met een wagen, waarbij deze term het gebrek aan beheersing over het voertuig oproept.

Ze is van mening dat deze term negatieve reacties kan veroorzaken bij een deel van het publiek. Ze heeft derhalve een advies van voorbehoud geformuleerd conform artikel 2 van haar reglement en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder. Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij aan dit advies geeft.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat hij rekening zal houden met het advies van voorbehoud van de Jury voor de follow-up campagnes van de Mercedes CLA, door een andere headline te gebruiken, in lijn met het design van de wagen.

Adverteerder: MERCEDES-BENZ
Product/Dienst: Mercedes CLA
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  06/05/2013