MEMISA – 21/10/2014

Beschrijving van de reclame

Op de enveloppe, onder de naam en het adres van de adverteerder, leest men ‘mama, ik mis je’.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat zij niet de enige vrouw zal zijn die een kind heeft verloren, geen kinderen kan krijgen of ergens, onderweg, het contact met haar kind verloren is. Men kan fondsen willen verwerven, mensen willen raken, maar volgens haar is deze manier van raken gemeen onder de gordel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij een medische ngo is die zich tot doel stelt de toegang tot de basisgezondheidszorg in het Zuiden te verbeteren.

Jaarlijks lanceert Memisa een sensibiliserende en fondsenwervende campagne, dit jaar rond moedersterfte. De baseline “Mama, ik mis je” is de aandachtstrekker. Een slogan die mensen doet nadenken. Het gemis vanwege een kind wordt in België namelijk meestal niet geassocieerd met sterfte, maar met tijdelijke afwezigheid van de moeder. Het campagnebeeld met de foto van een kind uit het Zuiden en een kind uit het Noorden toont de solidariteit tussen noord en zuid en doet mensen verder denken dan hun eigen realiteit.

De adverteerder neemt de ingediende klacht ernstig. Hij leeft enorm mee met elke nabestaande die een dierbare heeft verloren. Het is net zijn missie om dit te voorkomen, en om het brede publiek de ogen te openen voor deze problematiek.
Zijn campagne heeft het echter niet over kindersterfte of -verlies. Zij richt zich op moedersterfte, het kind blijft alleen achter en mist zijn mama. Zoals de meter van de campagne Lieve Blancquaert het zegt: “Moedersterfte haalt een familiestructuur onderuit, met alle gevolgen van dien.”.

De duidelijke slogan toont de rauwe realiteit van het Zuiden. “Mama, ik mis je” zet aan tot nadenken over hoe groot de verschillen tussen Noord en Zuid zijn.

De adverteerder wil absoluut niet schofferen of kwetsen. Hij hoopt dat de klager begrijpt dat hij met de campagne rond “Mama ik mis je” net moeders wil redden.
De VEF-code meent hij in deze niet te hebben overtreden.

Jurybeslissing

De Jury wenst vooreerst haar begrip uit te drukken voor de persoonlijke situatie van de klager en van elke nabestaande die een dierbare heeft verloren.

De Jury heeft vastgesteld dat de baseline van de sensibiliserende en fondsenwervende campagne in kwestie de volgende is: ‘Mama, ik mis je’.

De Jury is van mening dat deze baseline niet schofferend is en geen aantijgingen bevat tegen de menselijke waardigheid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEMISA
Product/Dienst: Fondsenwerving
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/10/2014