MEGA – 28/04/2021

Beschrijving van de reclame

In de rubriek “Word peter en verlaag je energiefactuur” van de website wordt het aanbevelingsprogramma van de adverteerder uiteengezet, met onder meer de volgende teksten:
“Onze beste reclame, die maak jij!
We investeren niet in dure reclamecampagnes zonder meerwaarde voor onze klanten. Onze beste reclame, die maak JIJ... En we willen je hiervoor bedanken!
Waarom peter worden?
Omdat elk peterschap een korting oplevert van € 40!”;
“Hoe peter worden?
Je petekind moet je klantennummer vermelden tijdens de inschrijving”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster haalde aan dat, in plaats van een genderneutrale term te gebruiken, werd gekozen voor het woord “peterschap”. Volgens haar is het perfect mogelijk om genderneutrale termen te gebruiken (of desnoods peter- en meterschap).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de term “peterschap” hier alleen gebruikt voor het feit dat zijn klanten hun familie of vrienden kunnen helpen met de zoektocht naar een energieleverancier. Bij het bedenken van het concept was het zeker niet zijn intentie om een niet-genderneutrale term te gebruiken. Hij begrijpt echter dat de term in de huidige maatschappij niet volledig correct is, en is bereid om zijn communicatie aan te passen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame voor het aanbevelingsprogramma op de website van de adverteerder en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame in kwestie de term “peterschap” en afgeleiden gebruikt en heeft er nota van genomen dat de klaagster aankaart dat dit geen genderneutrale term is.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het bij het bedenken van het concept zeker niet zijn intentie was om een niet-genderneutrale term te gebruiken, maar dat hij bereid is om zijn communicatie aan te passen.

De Jury is van mening dat de reclame zich er wel degelijk toe beperkt om een in het dagelijks taalgebruik als algemeen begrip gangbare term te hanteren voor het feit dat zijn klanten hun familie of vrienden kunnen helpen met de zoektocht naar een energieleverancier, zonder dat de adverteerder hiermee meteen ook een standpunt inneemt inzake gender of zich met zijn reclame specifiek richt op het mannelijke geslacht.

Zij is derhalve van mening dat de reclame niet van aard is om een bepaalde groep personen te discrimineren of te denigreren en evenmin van aard is om bij te dragen tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEGA
Product/Dienst: Elektriciteit en gas
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/04/2021