MEDIAXIS – 27/09/2001

Beschrijving van de reclame

Met als slogan : “Wil je naar een kookprogramma kijken en krijg je een horrorfilm geserveerd ? Volgende keer, check Tvsite.be : de update van je programmagids”, toont deze advertentie een gaskookplaat waarop zich een bakpan bevindt met daarin een afgehakt hand welk aan het bakken is.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is kwetsend en angstaanjagend. Ze doet denken aan de moordenaar van Bergen die zijn slachtoffers in stukken hakt. Bovendien moet men aan de reactie van de kinderen denken die van hun ouders alles mogen lezen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de Jury enkel bevoegd is voor reclame die oneerlijk, onethisch of beledigend is en de advertentie in kwestie onder geen van deze 3 categorieën valt. Hij vervolgt door te stellen dat ze niet oneerlijk is omdat men dankzij Tvsite.be vermijdt dat men een horrorfilm te zien krijgt als men een kookprogramma wil bekijken. Ze zou evenmin onethisch zijn daar er geen maatschap-pelijke waarden worden bespot of in vraag gesteld en ze zou niet beledigend zijn daar er geen personen of instellingen worden opgevoerd, noch ernaar verwezen wordt.

Jurybeslissing

De Jury was de mening toegedaan dat de bedoelde advertentie niet getuigt van goede smaak. Zij merkt tevens op dat het argument dat men dankzij TVsite zou vermijden dat men een horrorfilm te zien krijgt als men een kookprogramma wil bekijken in tegenstelling is met de advertentie waar men het lezerspubliek zomaar confronteert met dergelijke afbeelding, terwijl een deel van het publiek deze juist liever niet wil zien. Daar deze vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend overeenkomstig art. 4 van haar reglement een advies van voorbehoud te moeten formuleren.

Adverteerder: MEDIAXIS
Product/Dienst: Tvsite.be
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  27/09/2001