MEDIAXIS – 20/05/1999

Beschrijving van de reclame

Ter gelegenheid van Pasen bracht het tijdschrift in samenwerking met Léonidas een wedstrijd aan, waarbij 35 paketten van Léonidas-chocolade kunnen gewonnen worden. Om deel te nemen moet via een 0900-nummer het antwoord gegeven worden op een in de advertentie vermelde meerkeuzevraag betreffende een praline van Léonidas.

Motivering van de klacht(en)

De eerlijkheid van de wedstrijd wordt betwijfeld nu elk van de 3 vemelde antwoorden tot 2 maal toe werd meegedeeld op het 0900-nummer, dus in totaal 6 oproepen. Er werd telkens gemeld dat het antwoord fout was, zodat de 6 betalende oproepen werden gedaan voor niets.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat de klager blijkbaar over een telefoontoestel beschikt dat geen gepaste frequenties genereert, waardoor de computer zich gedraagt alsof hij geen antwoord of een fout antwoord ontvangt. Er werden wel degelijk 35 winnaars geselecteerd die allen hun geschenk ontvangen hebben.

Adverteerder: MEDIAXIS
Product/Dienst: Femmes d'Aujourd'hui - Wedstrijd Léonidas
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/05/1999