MEDIAXIS – 01/10/1999

Beschrijving van de reclame

Een radiospot voor het damesweekblad laat een vrouwenstem horen die aan een man vraagt om mee op te ruimen want er ligt veel rommel op de grond en ze zitten bijna zonder kleren. Daarna wordt weergegeven wat de man daarvan gehoord heeft : “gij en ik bla bla bla op de grond bla bla bla zonder kleren”. Een stem kondigt aan dat in het nummer van de week de resultaten van een enquête met als onderwerp “wat mannen nu echt over vrouwen denken” zullen gepubliceerd worden.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als beledigend en denigrerend voor mannen. De boodschap gaat uit van sexistische vooroordelen, clichés en platitudes die tergend, beledigend en denigrerend zijn.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de reclame een humoristisch karakter heeft zonder een onaanvaardbare belediging te vormen voor de man. Een zekere clichématige voorstelling in de spot geldt zowel voor de man, als de vrouw (zeuren over opruimen) zodat van discriminatie evenmin sprake kan zijn. Zij heeft bijgevolg geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: MEDIAXIS
Product/Dienst: Flair
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/10/1999