MEDIALAAN – 19/09/2017

Beschrijving van de reclame

Vier aankondigingsspots voor het VTM-programma ‘The Voice van Vlaanderen’ tonen de vier coaches als bestuurder samen met fans van het programma in een oldtimer op de weg, terwijl de inzittenden onder meer meezingen met liedjes op de radio, dansbewegingen maken waarbij de respectievelijke bestuurders soms het stuur loslaten.
In de verschillende spots komt de oldtimer ook van buiten gefilmd rijdend op de weg in beeld.
De voice-over zegt onder meer: “De strafste fans hebben we al. Nu nog de grootste stemmen. The Voice, vanaf vrijdag bij VTM.”.
Als tekst op het scherm verschijnt onder meer: “The Voice van Vlaanderen – De strafste fans van The Voice warmen zich op voor het nieuwe seizoen. – VTM The Voice van Vlaanderen. Nieuw seizoen 20.40, vrijdag”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar het in een wagen rijden zonder handen, zingen en meedansen tijdens de rit, veel naar "fans" kijken en maakt zich zorgen over wat er zou gebeuren als de jeugd dit zou nadoen. Volgens hem strookt dit ook niet met het op 1 september omdopen van de straten tot schoolstraten voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het gepromote programma een talentenjacht is waarin gezocht wordt naar The Voice van Vlaanderen. Om op een zo goed mogelijke manier mee te kunnen dingen naar de titel worden de deelnemers begeleid door coaches.
De ludieke en vrolijke aankondigingsspots waarin de coaches van het programma samen met fans in een oldtimer rijden en meezingen met liedjes die op de radio gespeeld worden, laten de kijkers op een aangename manier kennis maken met de nieuwe coaches en informeren hen ook over de start van het programma.
Deze spots moeten bovendien worden gekaderd in een nieuwe hype, namelijk de ‘Carpool Karaoke’. ‘Carpool Karaoke’ is een onderdeel van het programma ‘The Late Night Show’ van James Corden. In deze rubriek pikt James Corden bekende artiesten op en nodigt hen uit om samen met hem hun bekendste hits te zingen terwijl hij door de straten van Los Angeles rijdt.

De adverteerder vindt het uitermate belangrijk dat al zijn medewerkers en deelnemers aan programma’s, in dit geval de coaches en de fans, alle verkeersregels uit de wegcode in acht nemen.
Om die reden draagt bijvoorbeeld elke persoon die in de mogelijkheid is een gordel te dragen zijn/haar gordel. Evenwel dienden de personen op de achterbank geen gordel te dragen. De reden hiervoor is dat de auto die gebruikt wordt in de aankondigingsspots een oldtimer is.
Voorts hebben in de aankondigingsspots de coaches bijna steeds de handen op het stuur.
Daarnaast gaat de adverteerder ervan uit dat de gemiddelde Vlaming wel eens meezingt in de auto en dit bij hen ook geen invloed heeft op het rijgedrag.

Bijgevolg is hij van mening dat de aankondigingsspots geen onverantwoord rijgedrag bevatten noch dat de jeugd door deze aankondigingsspots op enige manier aangezet zou worden tot slecht rijgedrag of het schenden van de verkeerswetgeving.
Bovendien wenst de adverteerder te benadrukken dat er in de praktijk geen sprake was van enig onverantwoord rijgedrag van de coaches, omdat de coaches niet zelf reden.
Hij ging er ook vanuit dat het voor de gemiddelde kijker duidelijk was dat de coaches niet zelf reden. Als men de aankondigingsspots met Natalia en Bart Peeters bijvoorbeeld goed bekijkt, ziet men dat de auto waarin de coaches en de fans zitten zich hoger op de weg bevindt dan de voorbijrijdende auto’s.
Op de VTM-website en de VTM-facebookpagina wordt duidelijk aangegeven dat de coaches niet zelf reden met de oldtimer. Onder elke aankondigingsspot staat immers het volgende zinnetje ‘Coach X reed gelukkig niet echt! ;-)’. Daarnaast werd bij elke aankondigingsspot een foto geplaatst waarop duidelijk te zien is dat de betreffende oldtimer op een truck stond tijdens de opnames.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de vier op TV uitgezonden aankondigingsspots voor het VTM-programma ‘The Voice van Vlaanderen’ en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spots de vier coaches als bestuurder samen met fans van het programma in een oldtimer op de weg tonen, terwijl de inzittenden onder meer meezingen met liedjes op de radio, dansbewegingen maken en druk gesticuleren. Zij heeft tevens vastgesteld dat de respectievelijke bestuurders meermaals het stuur loslaten, meezingen en gesticuleren en in het algemeen zeer veel aandacht besteden aan de aanwezige fans.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury genoteerd dat deze spots inspelen op de zogenaamde “Carpool Karaoke” uit het programma “The Late Night Show”.

Ze heeft eveneens genoteerd dat bij het filmen van de spots de betreffende oldtimer op een truck stond en dat de coaches dus niet zelf reden. De Jury is echter van mening dat niet duidelijk blijkt uit de TV-spots zelf dat het van binnen gefilmde voertuig niet deelneemt aan het verkeer, temeer daar de verschillende spots ook beelden bevatten van het voertuig in kwestie van buiten gefilmd rijdend op de weg, en dat dit element dus niet relevant is om deze spots als zodanig te onderzoeken.

De Jury is in dit verband van mening dat het de algemene indruk die uit de spots naar voor komt is die primeert en dat het door de spots in kwestie voor de gemiddelde consument gecreëerde beeld wel degelijk dat van een rit in de oldtimer is en dat bij het in beeld brengen van deze rit in het van binnen gefilmde voertuig duidelijk onverantwoord gedrag op de weg wordt getoond.

De Jury is derhalve van oordeel dat de verschillende scènes en elementen die hierboven werden aangehaald weergaves zijn van handelingen die mogelijk gevaarlijk zijn en situaties waar de veiligheid niet gerespecteerd wordt en dat ze in strijd zijn met artikel 17 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury is eveneens van oordeel dat de spots op deze punten aldus getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in de zin van artikels 1, alinea 2 en 4, alinea 3 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de TV-spots in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan de TV-spots niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat deze TV-spots niet meer uitgezonden zullen worden.

Adverteerder: MEDIALAAN
Product/Dienst: VTM-programma ‘The Voice van Vlaanderen’
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/09/2017