MEDIAHUIS – 29/11/2017

Beschrijving van de reclame

De advertentie op de voorpagina van de krant bevat de volgende tekst:
“Geen diploma?
Geen probleem!
9 verhalen over een topcarrière zonder diploma
Lees het NU vrijdag in MARK Magazine”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager werkt de slogan een verkeerde opinie en motivatie in de hand bij een jonger doelpubliek, als zou studeren niet nuttig zijn. Volgens hem neemt de adverteerder/uitgever een loopje met zijn sociale verantwoordelijkheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het gaat om een teaser-advertentie die bedoeld is om de aandacht te trekken op de komende publicatie van het redactionele dossier en dus te beschouwen is als een uitnodiging om het volledige dossier te lezen.
Volgens hem blijkt deze doelstelling niet alleen duidelijk uit het taalgebruik en de vragende, intrigerende toon van de advertentie maar wordt zij ook uitdrukkelijk vermeld.
In het betreffende redactionele dossier worden diverse aspecten van het thema (diploma / carrière) besproken, bevestigd en gerelativeerd, onder meer aan de hand van portretten die niet opgevat zijn als een algemene regel, maar elk een individueel verhaal bevatten.
De adverteerder meent dan ook dat de interpretatie die door de klager aan de advertentie wordt gegeven door geen enkel visueel of tekstueel element gestaafd is.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie met de tekst “Geen diploma? Geen probleem! – 9 verhalen over een topcarrière zonder diploma – Lees het NU vrijdag in MARK Magazine”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat met deze advertentie reclame wordt gemaakt voor een bijlage bij de krant waarin diverse aspecten van het thema (diploma / carrière) aan bod komen en waarvan de voorpagina onder meer in vraagvorm vermeldt: “Geen diploma, wel een topcarrière – Kan dat vandaag nog?”.

De Jury is vooreerst van mening dat de advertentie in kwestie voldoende duidelijk betrekking heeft op een bijlage bij de krant en met name uitnodigt om kennis te nemen van de inhoud van deze bijlage.

Zij is tevens van mening dat de advertentie zelf geen negatieve of ontradende boodschap met betrekking tot studeren inhoudt, maar slechts wijst op de mogelijkheid van een carrière zonder diploma, zonder deze mogelijkheid in de advertentie echter als een wenselijkheid of een na te streven voorbeeld naar voor te schuiven.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIAHUIS
Product/Dienst: MARK Magazine
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/11/2017