MEDIAHUIS – 29/07/2015

Beschrijving van de reclame

De advertentie promoot de Dyson Air Multiplier beschikbaar op De Standaard Shop en vermeldt onder meer het volgende:
- “Ventilator voor snelle verkoeling”
- “... ononderbroken stroom gladde verkoelende lucht”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de reclame misleidend want geen enkele ventilator koelt af.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat ventilatoren toestellen zijn die worden gebruikt in warme periodes. Ventilatoren doen luchtverplaatsingen ontstaan, waardoor de warmte draaglijk wordt. Dat is de essentie van een ventilator; een ventilator zou volslagen zinloos zijn als de uitwerking ervan niet een gevoel zou zijn dat de warmte verdrijft, de warmte in de onmiddellijke omgeving van de ventilator zelfs wegwerkt en dus, ontegensprekelijk, verkoelend werkt.

Een ventilator is geen airconditioning. Een ventilator produceert geen koude, enkel wind. Dat weet iedereen; zodra het woord “ventilator” wordt gehanteerd, moet duidelijk zijn dat het om een toestel gaat dat luchtverplaatsingen en dus ‘wind’ produceert.

De klager verwart “verkoeling” met “temperatuurdaling”. Verkoeling staat niet gelijk met temperatuurdaling. Verkoeling wijst op een gevoel, en wel een gevoel van ‘minder warmte’, en dat zowel in de letterlijke als in de figuurlijke betekenis.

Een ventilator brengt zeer zeker “verkoeling”. Als het effect van een ventilator niet “verkoelend” zou zijn, dan heeft een ventilator absoluut geen zin. De bedoeling is de effecten van warmte te doorbreken door een gevoel van friste te creëren, zoals dat ook gezegd kan worden van waaiers.

Het gebruik van het woord “verkoeling” om het effect te beschrijven van een ventilator, die niets anders dan een elektronisch aangedreven versterkte waaier is, kan dus niet fout zijn. De aantijging dat hij zijn lezers zou misleiden door het woord “verkoeling” te gebruiken in deze reclame vindt de adverteerder dan ook niet ernstig.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie in kwestie onder meer het volgende vermeldt:
- “Ventilator voor snelle verkoeling”
- “... ononderbroken stroom gladde verkoelende lucht”.                    

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument weet dat een ventilator geen airconditioning is en dat deze geen koude maar wind produceert.

Aangezien een ventilator wel een gevoel van verkoeling geeft is de Jury van mening dat het niet te absoluut is om de woorden “verkoeling” en “verkoelende lucht” te gebruiken.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden over de kenmerken van het product.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIAHUIS
Product/Dienst: De Standaard Shop
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/07/2015