MEDIAHUIS – 12/10/2016

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
“Bij Het Nieuwsblad pakken we graag uit met een straffe primeur. Daarom geven we nu alvast korting op de allernieuwste iPhone. 50%! Nog voor hij in de winkel ligt. Abonneer je nu op Het Nieuwsblad en ontvang de nieuwste iPhone 7 aan de helft van de prijs. Surf snel naar nieuwsblad.be/stunt. Het Nieuwsblad. Lees mee, leef mee.”.

Op de homepage van de website staat bovenaan een banner met een abeelding van een iPhone en daarbij de tekst “Het Nieuwsblad + iPhone 7 – Reserveer nu” met daarnaast in een in het rood omlijnde witte cirkel “-50% op je iPhone”.

Bij doorklik komt men op de actiepagina terecht, waar onder meer het volgende staat vermeld:
links, naast een afbeelding van een iPhone, in een in het rood omlijnde witte cirkel “tot -50% korting op je iPhone 7”;
daarnaast de tekst:
“Het Nieuwsblad + iPhone 7-pakket
Neem nu een abonnement en ontvang tot -50% korting (i) op je nieuwe iPhone 7
Kies de formule die het best bij jou past: - prijs per maand
° 24 maanden Compleet 34,50 euro
Elke dag de papieren en digitale krant
° 24 maanden Digitaal + Zaterdagkrant 31,50 euro
Elke dag de digitale krant en de papieren krant op zaterdag
° 24 maanden Digitaal 29,50 euro
Elke dag de digitale krant, geen papieren krant in de bus”;
daaronder:
“+ eenmalig 299 euro
Ga verder >
Jouw totale voordeel: 812 euro”.

Als men klikt op de (i) in “-50% korting (i) op je nieuwe iPhone 7” verschijnt volgende tekst boven “+ eenmalig 299 euro”:
“Je ontvangt 24 maanden Het Nieuwsblad Compleet + de nieuwste iPhone 7 en een JBL headphone. De krant lees je aan voordeeltarief. Op je iPhone 7 met JBL hoofdtelefoon bespaar je maar liefst € 388.”.

Onderaan de actiepagina, na bijkomende informatie over de producten die deel uitmaken van het pakket, wordt nog vermeld “Totaalvoordelen zijn berekend t.o.v. de winkelprijs voor 2 jaar Het Nieuwsblad in de gekozen formule en de officiële winkelwaarde van de iPhone 7 (€ 769) + de JBL hoofdtelefoon (€ 110)”, samen met een tekst die een link naar de actievoorwaarden bevat.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het misleidend dat Het Nieuwsblad vermeldt dat men de nieuwe iPhone 7 voor de helft van de prijs bij een abonnement krijgt. Dat men er verplicht een hoofdtelefoon van 110 euro moet bijnemen waarvoor men de volle prijs betaalt, wordt volgens hem heel duidelijk bewust verzwegen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het aangeboden actie-abonnement een abonnement op de krant Het Nieuwsblad + een iPhone 7-pakket bevat:
(1) Krant: de abonnee kan kiezen tussen compleet – digitaal + zaterdagkrant – digitaal.
(2) iPhone 7-pakket: het iPhone 7-pakket is een door Mediahuis samengesteld pakket van een iPhone 7 32 GB en een JBL bluetooth hoofdtelefoon.

De promotiecampagne loopt gelijktijdig via de diverse media.
In de radiospot wordt de actie voorgesteld en voor het aangaan van een abonnement wordt verwezen naar de website van Het Nieuwsblad.
Op de website staat een volledig uitgeschreven, visuele en becijferde voorstelling van het aanbod: “Het Nieuwsblad + iPhone 7-pakket”.

Onder het beeld van de iPhone worden de specifieke elementen beschreven van de iPhone 7 en van de JBL hoofdtelefoon.
Bovendien wordt het iPhone 7-pakket visueel voorgesteld door: het beeld van een krant  + het beeld van een iPhone + het beeld van een JBL-hoofdtelefoon.

De actievoorwaarden zijn eenvoudig en integraal beschikbaar bij het aanbod op de website.

Ook in de actievoorwaarden wordt duidelijk het actieabonnement met de samenstelling van het iPhone 7-pakket vermeld als:
“ACTIEVOORWAARDEN HET NIEUWSBLAD + IPHONE 7-PAKKET – Actievoorwaarden – een iPhone 7-pakket (iPhone 7 32 GB + JBL bluetooth hoofdtelefoon) voor iedere nieuwe (winkel)abonnee van 24 maanden.”.

De berekening van het actievoordeel wordt vermeld als volgt:
“Totaalvoordelen zijn berekend t.o.v. de winkelprijs voor 2 jaar Het Nieuwsblad in de gekozen formule en de officiële winkelwaarde van de iPhone 7 (€ 769) + de JBL hoofdtelefoon (€ 110).”.

De adverteerder haalde aan dat de communicatie moet beoordeeld worden op basis van het gebruikte medium. In de radiospot wordt het aanbod voorgesteld. Op de website worden de mogelijke abonnementen (compleet – digitaal + zaterdagkrant – digitaal) uitgelegd en op de website wordt het iPhone 7-pakket uitgelegd in woord, beeld en cijfers.
Bij het aanbod werd rekening gehouden met de mogelijke impact op de redelijke consument, rekening houdend met de eigenschappen van de doelgroep en het gebruikte medium. Consumenten in het algemeen worden geacht heel wat ervaring, kennis en beoordelingsvermogen te hebben, en worden geacht opmerkzaam en voorzichtig te zijn.

In dit geval heeft de klager, na het horen van de radiospot, alle concrete gegevens van het aanbod op de website kunnen bekijken en berekenen.

De via de radio uitgezonden spot (verwijzend naar de website) is derhalve volgens de adverteerder volledig in overeenstemming met de regels inzake reclame-ethiek en met alle andere geldende regels en bepalingen.

Wat de berekening van de vermelde voordelen en het kortingspercentage betreft, bezorgde de adverteerder tevens meer uitleg over:
- het totale voordeel van 812 euro;
- de besparing van 388 euro;
- de korting van 50% op het toestel iPhone 7.

Bij de berekening van het totale voordeel wordt uitgegaan van een afzonderlijke winkelaankoop van de toestellen en Het Nieuwsblad compleet.
De berekening van het totale voordeel van 812 euro gebeurt als volgt:
Winkelprijs iPhone 7 = 769 euro + winkelprijs headphone 110 euro  + actuele winkelprijs 24 maanden Het Nieuwsblad compleet 1.060 euro = totaal 1.939 euro.
Bij deze actie betaalt de abonnee 1.127 euro (24 maanden 34,50 euro + eenmalig 299 euro).
Dat is een totaal voordeel van 812 euro.

Omdat de actie een abonnement betreft, wordt bij de berekening van de besparing uitgegaan van een afzonderlijke winkelaankoop van de toestellen en een abonnement van 24 maanden op Het Nieuwsblad compleet.
De berekening van de besparing van 388 euro gebeurt als volgt:
Winkelprijs iPhone 7 = 769 euro + winkelprijs headphone 110 euro + abonnement Het Nieuwsblad compleet 24 maanden 636 euro = totaal 1.515 euro
Bij deze actie betaalt de abonnee 1.127 euro.
Dat is een besparing van 388 euro.

De winkelprijs voor een iPhone 7 is 769 euro (50% daarvan is 384,50 euro). De berekende besparing van 388 euro, voor de abonnee die deelneemt aan deze actie, betekent naar de mening van de adverteerder dus ruim 50% korting op het toestel iPhone 7 in vergelijking met de winkelprijs.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en van de banner en de actiepagina op de website van de adverteerder.

De Jury heeft er nota van genomen dat de radiospot het in algemene bewoordingen heeft over een korting van 50% op de iPhone 7 en een “iPhone 7 aan de helft van de prijs”, zonder te verwijzen naar een pakket bestaande uit deze iPhone en een hoofdtelefoon. Zij heeft er tevens nota van genomen dat de banner op de homepage van de website van de adverteerder het eveneens in algemene bewoordingen heeft over “-50% op je iPhone” en “Het Nieuwsblad + iPhone 7” vermeldt, zonder te verwijzen naar een pakket.

Zij heeft er vervolgens nota van genomen dat op de actiepagina op de website van de adverteerder enerzijds sprake is van “tot -50% korting (i) op je iPhone 7” en anderzijds wordt verwezen naar een “iPhone 7-pakket” bestaande uit een iPhone 7 en een JBL hoofdtelefoon.
Zij heeft er in dit verband tevens nota van genomen dat, wanneer wordt geklikt op de (i) na “tot -50% korting” de volgende tekst verschijnt:
“Je ontvangt 24 maanden Het Nieuwsblad Compleet + de nieuwste iPhone 7 en een JBL headphone. De krant lees je aan voordeeltarief. Op je iPhone 7 met JBL hoofdtelefoon bespaar je maar liefst € 388.”.

Wat dit laatste betreft, heeft de Jury nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk – voor wat betreft de optie “Compleet” – dit voordeel is berekend door de prijs die de consument bij deze actie betaalt (24 maanden x 34,50 euro + eenmalig 299 euro = 1.127 euro) te vergelijken met de winkelprijs die de consument zou betalen voor de van het pakket deel uitmakende toestellen en een regulier abonnement van 24 maanden op Het Nieuwsblad compleet (769 euro voor de iPhone + 110 euro voor de hoofdtelefoon + 636 euro voor het abonnement (24 maanden x 26,50 euro) = 1.515 euro).

Zij heeft er tevens nota van genomen dat voor wat deze “Compleet” optie betreft de aldus verkregen besparing van 388 euro als basis dient voor de claim met betrekking tot de korting van 50% op de iPhone, door met name dit bedrag van 388 euro in mindering te brengen van de vermelde winkelprijs van de iPhone van 769 euro.

De Jury heeft echter evenzeer vastgesteld dat de vermelding inzake de besparing van 388 euro in het geval van de “Compleet” optie ongewijzigd blijft wanneer de andere op de actiepagina vermelde opties worden aangeklikt (Digitaal + Zaterdagkrant en Digitaal) en dat, wanneer een analoge berekening wordt gevolgd voor deze andere opties, men niet toekomt aan een besparing ter waarde van circa 50% van de winkelprijs van de iPhone.

De Jury is derhalve vooreerst van mening dat de radiospot en de banner, ook rekening houdend met de beperkingen van de respectievelijke media, in casu ten onrechte nalaten te vermelden dat het gaat om een korting tot 50% en niet noodzakelijk om een korting van 50%.

Zij meent bovendien dat in deze reclames ten onrechte niet wordt verwezen naar de hoofdtelefoon die inherent deel uitmaakt van het actiepakket, te meer daar de winkelprijs van deze hoofdtelefoon wel degelijk in rekening wordt gebracht bij de berekening van de omvang van de voordelen die de consument geacht wordt te genieten in het raam van de gepromote actie.

Ook wat de reclame op de actiepagina zelf betreft, is de Jury vervolgens van mening dat, zelfs indien de hoger weergegeven berekeningswijze van de adverteerder wordt gevolgd, het voor de gemiddelde consument onvoldoende doorzichtig wordt gemaakt dat de gerealiseerde besparing van (in het geval van de “Compleet” optie) 388 euro in functie van de claim inzake het kortingspercentage integraal wordt aangerekend op de winkelprijs van de iPhone alleen, met uitsluiting van de winkelprijs van de hoofdtelefoon. Dit is naar de mening van de Jury des te meer het geval aangezien de adverteerder nochtans zelf op de actiepagina de aangehaalde besparing in verband brengt met het actiepakket in zijn geheel daar waar hij met name vermeldt: “Op je iPhone 7 met JBL hoofdtelefoon bespaar je maar liefst € 388.”.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie van aard zijn om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel en de wijze waarop de prijs wordt berekend, wat strijdig is met artikels VI.97 en 99 van het Wetboek van Economisch Recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclames te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclames niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd rekening te zullen houden met de beslissing van de Jury en heeft de formulering van de reclame aangepast.

Adverteerder: MEDIAHUIS
Product/Dienst: Het Nieuwsblad
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/10/2016