MEDIAHUIS – 07/12/2016

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website, sectie “Abonneer nu”, bevat in het vakje met betrekking tot de optie “Compleet” volgende tekst:
“Met deze formule kies je om de papieren krant van maandag t.e.m. zaterdag te ontvangen én lees je dagelijks de digitale krant en bijlagen op je smartphone, tablet en pc.£
vanaf €0,53/dag”.
Rechts daarvan:
“Abonneer nu >
Je abonnement is tot 70% voordeliger dan in de winkel.”.
In de rechterbovenhoek in een gele band:
“Meest gekozen”.

Bij doorklik op “Abonneer nu” komt men op een pagina waar tussen verschillende formules kan worden gekozen.
Het vakje met de formule “Gespreide betaling” vermeldt het volgende:
“€0,53/dag”;
“Ik betaal €26,50 via maandelijkse domiciliëring. NU plus 1 maand GRATIS!”;
“Ga verder >”.
Onder de verschillende formules staat in kleine letters:
“De dagprijs wordt berekend op basis van het aantal kranten dat je voor je gekozen periode ontvangt. Voor domiciliëring wordt de dagprijs berekend op basis van de eerste twee maanden.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager wou zich abonneren op de krant en was gechoqueerd door de misleidende reclame. Hij haalt aan dat er immers geen abonnement van 53 eurocent per dag bestaat. Dit betreft enkel de eerste maand, maar dat is nergens terug te vinden. Zelfs als men doorklikt vindt men geen informatie hierover; men moet eerst zijn coördinaten achterlaten vooraleer men verder kan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat op zijn website enerzijds abonnementen worden aangeboden voor de gedrukte krant en voor de digitale krant en voor combinaties van gedrukte kranten en digitale kranten. Anderzijds worden abonnementen voor een onbepaalde duur of voor diverse bepaalde termijnen aangeboden.
Iedere verschijningsvorm en iedere duur heeft een invloed op de prijs.
Op die manier wordt voor de (potentiële) abonnees de mogelijkheid voorzien om het meest passende abonnement te kiezen.
Om de potentiële klanten zo volledig mogelijk te informeren, worden zowel de dagprijzen als de maandprijzen vermeld.
Blijkbaar heeft de klagende partij één beeld uit de reeks geïsoleerd, en dat zorgde voor onduidelijkheid.
Bij het doorlopen van de volledige online module wordt de abonnee echter volgens de adverteerder volledig en correct geïnformeerd.
Het abonnementenaanbod begint met een eerste keuzemogelijkheid, samengevat als volgt: papier en digitaal (compleet), papier op zaterdag en digitaal, weekendkranten op papier en 4 weken digitaal.

De klagende partij is dan blijkbaar misnoegd over de volgende keuzemogelijkheid waarbij de prijs per dag en de prijs per maand worden vermeld.
Omdat de adverteerder, zonder discussie, duidelijk en correct wil communiceren over het aanbod en over de prijs, zal hij echter de formulering van het betreffende veld verder verduidelijken als volgt:
“Gespreide betaling
Ik betaal €26,50 via maandelijkse domiciliëring
De tweede maand is gratis
Dus tijdens de eerste 2 maanden: €0,53/dag
Ga verder >”.
Hij neemt aan dat daarmee ieder misverstand uitgesloten is voor de potentiële abonnee. De diverse keuzemogelijkheden om een passend abonnement te kiezen, blijven uiteraard behouden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame op de website. Zij heeft er nota van genomen dat bij de formule “Gespreide betaling” €0,53 als dagprijs vermeld staat.

De Jury heeft echter vastgesteld dat de vermelde dagprijs van €0,53 slechts geldt voor de duurtijd van de eerste twee maanden van het betrokken abonnement voor onbepaalde duur, aangezien de vermelde gratis maand in rekening wordt gebracht voor deze periode, wat overigens door de adverteerder in zijn reactie werd bevestigd.

Mede gelet op de prominente vermelding van deze, zo blijkt in de tijd beperkte, promotionele dagprijs, is zij eveneens van mening dat de informatie die op de betrokken pagina onder de verschillende formules in kleine letters staat vermeld (“Voor domiciliëring wordt de dagprijs berekend op basis van de eerste twee maanden.”) in casu niet volstaat om de gemiddelde consument voldoende snel en duidelijk in te lichten over de juiste draagwijdte van het gepromote prijsvoordeel.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de draagwijdte van een specifiek prijsvoordeel, wat strijdig is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de website reeds voor haar beslissing op dit punt werd aangepast.

Adverteerder: MEDIAHUIS
Product/Dienst: Het Nieuwsblad
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/12/2016