MEDIAHUIS – 02/05/2017

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
“Als u nu naar destandaard.be/actie surft kunt u binnenkort hetzelfde doen maar vanop een MacBook Air. Want wie nu een abonnement neemt op De Standaard ontvangt één van de meest vernuftige laptops. Daar haalt u meer dan 450€ voordeel uit, onbetaalbare inzichten krijgt u er gratis bij. Ga dus snel naar destandaard.be/actie. De Standaard, verwacht het onverwachte.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat De Standaard nieuwe lezers probeert te bereiken door te adverteren met een laptop. Deze zou men “ontvangen” indien men abonnee wordt. Een blik op de website levert echter op dat men €499 dient bij te betalen. Volgens hem is hier dus allesbehalve sprake van ontvangen. Hoewel men zou kunnen stellen dat je bij een dergelijk product (krantenabonnement) niet kan verwachten dat je een laptop van vele honderden euro’s krijgt, insinueert de reclame dit volgens hem wel degelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het aangeboden actie-abonnement een abonnement op de krant De Standaard en een MacBook Air bevat.

De promotiecampagne loopt gelijktijdig via diverse media.

In de radiospot wordt de actie voorgesteld en voor het aangaan van het abonnement wordt verwezen naar de website van De Standaard.

Op de website van De Standaard staat een volledig uitgeschreven, visuele en becijferde voorstelling van het aanbod: “De Standaard + MacBook Air”. De actie-voorwaarden zijn eenvoudig en integraal beschikbaar bij het aanbod op de website.

De samenstelling van het abonnement (krant met toestel) wordt samengevat op de website:
“U leest twee jaar De Standaard Premium of Zaterdag+Digitaal.
U ontvangt een MacBook Air of Iphone 7 of Nokia 6 + JBL Everest 700. Deze ontvangt u ten laatste 6 weken nadat we uw (eerste) betaling ontvangen hebben. Het toestel wordt gratis geleverd. Er wordt een leveringsmoment voorgesteld via e-mail. De levering van de Nokia 6 wordt begin juli verwacht. Gelieve hiermee rekening te houden.”

De klager maakt eigenlijk enkel de opmerking dat in het aanbod melding wordt gemaakt dat nieuwe abonnees een laptop ontvangen.

De klager verwijst zelf naar de informatie op de website, maar die volledige en duidelijke informatie op de website wordt door de klager niet volledig en verdraaid overgenomen in de klacht.

Het aanbod en de prijsaanduiding worden door de klager verkeerd voorgesteld. De betreffende 499 euro is niet zoals de klager stelt ‘bij te betalen’. Nergens wordt geïnsinueerd dat de nieuwe abonnee een toestel ‘krijgt’ zoals de klager beweert.

De genoemde 499 euro betreft een bedrag (als eerste hogere inning) dat bij de eerste van 24 maandelijkse abonnementstermijnen moet worden betaald. De totale prijs van het abonnement ‘krant met toestel’ bedraagt 499 euro en 24 keer 38,95 euro (premium met MacBook Air), dat is in totaal 1.433,80 euro (indien gewenst in 1 keer vooraf te betalen).

In de prijsaanduiding wordt uitdrukkelijk vermeld dat het abonnementsaanbod en de prijs betrekking hebben op “uw krant met (een bepaald toestel)”.

De communicatie moet volgens de adverteerder beoordeeld worden op basis van het gebruikte medium.

Bij het aanbod wordt rekening gehouden met de mogelijke impact op de redelijke consument, rekening houdend met de eigenschappen van de doelgroep en het gebruikte medium. Consumenten in het algemeen worden geacht heel wat ervaring, kennis en beoordelingsvermogen te hebben, en worden geacht opmerkzaam en voorzichtig te zijn.

De via de radio uitgezonden spot en het aanbod op de website zijn volgens de adverteerder derhalve volledig in overeenstemming met de regels inzake reclame-ethiek en met alle andere geldende regels en bepalingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die ertegen werd geformuleerd, en met name betrekking heeft op de betekenis van het woord “ontvangen” in de spot.

De Jury is vooreerst van mening dat het werkwoord “ontvangen” hier niet verwijst naar iets “gratis krijgen”.

Zij is vervolgens van mening dat op de actiewebsite waarnaar in de radiospot wordt verwezen onmiddellijk duidelijk blijkt dat de actie betrekking heeft op een krantenabonnement samen met een toestel, en dat in het raam van dit aanbod een eenmalig bedrag en maandelijkse abonnementstermijnen dienen te worden betaald.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument op dit punt te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIAHUIS
Product/Dienst: De Standaard
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/05/2017