MEDIAGEUZEN – 13/01/2016

Beschrijving van de reclame

De affiche toont de achterzijde van een licht naar voor gebogen en achteruit kijkende vrouw in lingerie op hoge hakken met de tekst “Eén keer per maand is genoeg” en onderaan het logo van P-Magazine en de tekst “Elke maand in uw krantenwinkel”.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager haalde aan dat de laatste dagen het debat rond seksueel geweld aan de orde is, ook met het oog op nieuwkomers. Hij vraagt zich echter af welke boodschap we de nieuwkomers meegeven met dit soort reclame?
De klager deelde tevens mee dat hij twee zonen heeft en dat zij van thuis uit leren om respectvol om te gaan met vrouwen. Die boodschap gaat vaak verloren in het straatbeeld.
Concreet is zijn klacht dus dat deze reclame seksualiteit te grabbel gooit. Seksualiteit is iets wat in de privésfeer moet gebeuren en niet in het openbaar.

2) De klaagster verwijst naar de reclame met een vrouw in zeer sexy lingerie (met nauwelijks kleren aan) in een zeer seksueel getinte positie met dubbelzinnige tekst. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van massale aanrandingen van vrouwen in Keulen, woedt momenteel het debat erg hevig hoe schandalig het wel is dat moslims de westerse vrouw als seksobject zien. De huidige reclame vindt de klaagster er zeer ver over en toont dat het reduceren van een vrouw tot lustobject blijkbaar niet enkel voor moslimmannen geldt. Zij vindt deze affiches zeer wansmakelijk, ze hangen op vele openbare plaatsen en bevuilen het gedachtengoed van zowel mannen, kinderen als vrouwen.
De klaagster wordt dagelijks geconfronteerd met de vele genderstereotypen en seksistische opvattingen. Deze affiches stimuleren dit gedachtengoed alleen maar. Zij walgt van dit soort vrouwonvriendelijke affiches die vrouwen reduceren tot seksobject.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is behoorlijk geschokt om op één hoop gegooid te worden met de massaverkrachters in Keulen. Dat is er volgens hem ook heel ver over.

Zijn magazine is een blad gericht op mannen dat gesmaakte en mooie fotoshoots maakt van bevallige dames. In dit geval betreft het een foto uit een pin-upshoot, geïnspireerd op de iconische pin-ups waarmee de Amerikanen in WO II hun vliegtuigen en legerbases uitrustten. Niet bepaald iets nieuws onder de zon.

De slogan "Eén keer per maand is genoeg" verwijst uiteraard naar de 'hergeboorte' van het failliet gegane magazine, dat nu als maandblad verschijnt en vroeger een weekblad was. Voorts vond de adverteerder het best geestig als knipoog naar het vooroordeel dat over mannen bestaat, maar toch vooral in vrouwenbladen gecultiveerd wordt: dat men veel seks moet hebben om gelukkig te zijn. "Eén keer per maand is genoeg" leest in die context niet bepaald als een seksistische uitdaging, laat staan als een uitnodiging tot verkrachting (wat hier ver naast de kwestie is).

De adverteerder vraagt zich ten slotte af hoe hij met dit soort affiches de 'nieuwkomers' in de maatschappij op foute gedachten zou kunnen brengen. Het debat woedt momenteel dat als een vrouw zich sexy wil kleden en zo de straat op wil (of in een blad wil staan), of zelfs wanneer ze dat naakt doet (verwijzende naar een kunstenares in Keulen), dat ze dat moet kunnen zonder dat dat een aanleiding mag zijn tot seksistische uitlatingen of (veel) erger vanwege mannen. Hij vraagt zich af of deze klagers beogen dat hij aan zelfcensuur zou gaan doen om de 'nieuwkomers' geen slechte boodschap te geven. Volgens hem zou dit de wereld op zijn kop zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche een vrouw in lingerie op hoge hakken toont met de tekst “Eén keer per maand is genoeg” en het logo van het mannenblad P-Magazine.

De Jury heeft er nota van genomen dat de tekst “Eén keer per maand is genoeg” verwijst naar het feit dat het magazine dat vroeger een weekblad was nu als maandblad verschijnt (“Elke maand in uw krantenwinkel”).

De Jury is van mening dat er een duidelijk verband bestaat tussen het gebruikte beeld en het mannenblad waarvoor reclame gemaakt wordt.

Mede gelet hierop is de Jury van oordeel dat deze affiche niet van aard is om in te druisen tegen de geldende fatsoensnormen en evenmin de waardigheid van de vrouw aantast of blijk geeft van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIAGEUZEN
Product/Dienst: P-Magazine
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/01/2016