MEDIAFIN – 30/09/2008

Beschrijving van de reclame

Een affiche voor de krant l’Echo toont Eric Domb met de vermelding « Vous vous surpassez grâce à vos rêves et vos passions » –Eric Domb – Président de Parc Paradisio.
Onderaan, de slogan van de campagne « Soyez de ceux qui comptent. L’Echo »

Motivering van de klacht(en)

De klager stelt dat deze de reclame campagne, hem (als gewone man) diep kwetst en dat ze bedrieglijk en onbenullig is omdat ze laat geloven dat het volstaat om gepassioneerd of verantwoordelijk te zijn, om geld te verdienen en succesvol te zijn.

De klager stelt tevens dat deze impertinente reclame, minachtend overkomt tegenover de mensen die proberen een waardig leven te leiden en die hun geld tellen om rond te geraken, terwijl de mensen die in de reclame worden afgebeeld niet meer weten hoeveel ze verdienen, omdat ze zoveel geld hebben.

Deze reclame is niet alleen weerzinwekkend en immoreel, maar ze plaatst ook een “superras” en “ubermensch” in kostuum op de voorgrond die jongleert met stock-options en dollarkoersen.

De klager voegt er tenslotte aan toe dat het leidmotief van de campagne bijzonderlijk ambigu is, hetgeen haar onverdraaglijk maakt, zelfs pervers omdat de ontwerpers van de affiche zich als het ware altijd zullen kunnen verantwoorden dat ze een bepaalde betekenis hebben gekozen boven een andere; “soyez de ceux qui comptent”.

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst benadrukte de adverteerder dat het nooit zijn bedoeling was
om iemand te beledigen of om denigrerend over te komen. Hij benadrukte dat de slogan van de campagne “Soyez de ceux qui comptent” juist heel open is en bedoeld is voor iedereen. Het betreft een positieve en warme boodschap die gericht is aan de gehele maatschappij.

Vervolgens liet de adverteerder gelden dat gelet op de eigenheid van de krant, gericht op “ondernemen” enerzijds en financiën anderzijds, de woordspeling en de dubbele betekenis van het werkwoord ‘compter’ (“Tel mee” in het Nederlands) hem geschikt leek.

Hij liet weten dat hij voor deze campagne, mensen gekozen heeft uit de bedrijfswereld die bewezen hebben dat ze actief deelgenomen hebben aan de groei van onze economie en dus aan de maatschappij waarin we leven (niet uitsluitend mensen uit de financiële wereld, maar ook personen zoals Meneer Domb, ceo van de beursgenoteerde Parc Paradisio, die zijn sociale verantwoordelijkheid bevestigt als voorzitter van de UWE (Union Walonne des entreprises). Andere voorbeelden zijn Meneer Davignon, bestuurder van Electrabel, Meneer Stephenne, voorzitter van GSK Biologicols en Mevrouw Reynaers, voorzitter van Reynaers Aluminium.

Tenslotte, benadrukte de adverteerder dat de gebruikte slogans de visie van de afgebeelde personen illustreren mbt wat zij verstaan onder “être de ceux qui comptent”.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de visual die Eric Domb afbeeldt, deel uitmaakt van een serie.

De Jury stelde vast dat de adverteerder personages uit de bedrijfswereld gekozen heeft die niet noodzakelijk deel uitmaken van de financiële wereld(zoals Meneer Davignon, bestuurder van Electrabel, Meneer Stephenne, voorzitter van GSK Biologicols en Mevrouw Reynaers, voorzitter van Reynaers Aluminium,…) en dat de gebruikte teksten de persoonlijke visie weergeven van wat de afgebeelde persoon verstaat onder “être de ceux qui comptent”.

De Jury is van mening dat de toon van de campagne niet beledigend of denigrerend is tov een deel van de bevolking en dat de slogan “soyez de ceux qui comptent” geen arrogante connotatie heeft, maar net in tegendeel iedereen kan aanspreken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIAFIN
Product/Dienst: L'Echo
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/09/2008