MEDIAFIN – 09/01/2008

Beschrijving van de reclame

Tekst radiospot : « L’Echo présente « mon argent en 2008 ». Un numéro très dense à conserver qui vous révèle tout ce qui pourrait arriver à votre argent l’année prochaine. De quel côté ira le baromètre boursier ? Comment investir sans les bons vieux titres papier ? Comment les gourous de la bourse voient-ils 2008 ? Gratuit, ce samedi avec l’Echo. Mon argent en 2008. Une énorme somme de bons tuyaux pour tirer plus de votre argent l’année prochaine. Ce qui vous fera automatiquement plein de nouveaux amis. L’Echo, fait bouger le monde. »

Motivering van de klacht(en)

Het is een schande om de maximalisatie van inkomsten, afkomstig uit beursbeleggingen of andere, in verband te brengen met de verbetering van zijn sociaal statuut, met name “het maken van vele nieuwe vrienden(se faisant plein de nouveaux amis).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder formuleerde een drievoudige reactie op de klacht in kwestie :
- De adverteerder vindt het vanzelfsprekend dat geld, de economie en financiën zeer ernstige zaken zijn. Meer zelfs, het is zijn bestaansreden. Hij is er van overtuigd dat men niet “spot” met deze thema’s. Dit wil echter niet zeggen dat gezonde humor of een kleine knipoog nooit toegelaten zijn, zoals het geval was in deze campagne.
-Ten tweede heeft de adverteerder bevestigd dat de campagne beëindigd is sinds 23/12/2007, de datum van uitgave van het dossier “Votre argent en 2008”, en niet meer zal worden gebruikt.
-De adverteerder neemt uiteraard de opmerking van zijn lezer ernstig en zal hiermee rekening houden bij de ontwikkeling van het dossier “Votre argent en 2009” in december 2008.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot dient ter promotie van het dossier « Mon argent en 2008 », voorgesteld door l’Echo (diverse adviezen betreffende beleggingen, …) en eindigt met de bewoording : « ce qui vous fera automatiquement de nouveaux amis ». De Jury heeft genoteerd dat deze verwoording een duidelijke humoristische knipoog bevat die niet letterlijk geïnterpreteerd moet worden. Zij heeft daarnaast opgemerkt dat de radiospot in kwestie op geen enkele manier suggereert dat mensen die beperkte financiële middelen hebben, geen nieuwe vrienden zouden kunnen maken.

De Jury heeft in deze context geoordeeld dat deze reclame geen enkele vorm van discriminatie bevat en geen enkel gevoel van misprijzen opwekt tegenover een of andere sociale of economische klasse.

Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIAFIN
Product/Dienst: L'Echo
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/01/2008