MEDIA MARKT – 29/03/2019

Beschrijving van de reclame

Onder de titel “Speel mee en win een reis naar een belastingparadijs! Costa Rica of liever Luxemburg?”, die geïllustreerd wordt met een tekening van een koffer en van een vliegtuig dat rond de wereld vliegt, bevindt zich de volgende tekst:
“Open de juiste koffer en vul de schiftingsvraag in: zo eenvoudig is het om deel te nemen aan de wedstrijd ‘Win een reis naar een belastingparadijs’. Van Costa Rica tot Luxemburg: MediaMarkt verzorgt jouw tax free-tripje van A tot Z. You’re welcome!
Voordat je mee speelt, is het belangrijk om te weten waar je aan begint. Want wat is een belastingparadijs precies? Wel, het zijn landen of gebieden waar bedrijven of de allerrijksten van een of meer belastingvoordelen genieten. Waarom? Omdat het land in kwestie wilt dat ze zich daar ook zullen vestigen.
Je geniet er dus van een fikse korting op zaken die hier duurder zijn omwille van de taksen, bijvoorbeeld een lekker frisse cocktail. En geloof ons, die zal je in het merendeel van de bestemmingen kunnen smaken, aangezien belastingparadijzen in heel wat gevallen synoniem staan voor tropische sfeertjes.
We kennen belastingparadijzen voornamelijk om het gesjoemel waarmee sommige bedrijven het nieuws halen, maar wist je dat het ook waanzinnig mooie bestemmingen zijn? In Europa, bijvoorbeeld, zijn de twee bekendste belastingparadijzen Monaco en Luxemburg – maar ook in de meer tropische delen van de wereld vind je er terug. Denk aan de Bahama’s, Panama, Costa Rica, Guam, de Marshalleilanden, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten. Zalig toch?”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de reclamecampagne met betrekking tot de wedstrijd een aanmoediging tot fiscale fraude en van belastingparadijzen.
Hij deelde mee dat verschillende elementen op de betreffende pagina van de site van de adverteerder belastingparadijzen goedpraten (bv.: “Je geniet er dus van een fikse korting op zaken die hier duurder zijn omwille van de taksen”). Hij vraagt zich af of de communicatie niet strijdig is met de ICC Code en of de adverteerder over een gevoel voor ethiek, deontologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid beschikt bij het promoten van belastingparadijzen door toedoen van marketingacties. Iedereen weet dat er een wereldwijde strijd aan de gang is tegen belastingparadijzen, die vol zitten met geldstromen met witwassing ingevolge handel in wapens, drugs, ...
De klager is van mening dat de adverteerder de consumenten ertoe brengt om te proberen om de in ons land geldende fiscale wetgeving te omzeilen en dat het onverantwoord is om dergelijke handelingen te promoten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verwees naar het wedstrijdreglement en deelde mee dat hij nergens promotie maakt voor een bepaald fiscaal paradijs, of mensen ertoe aanzet hun geld daar te investeren of zo belastingen te ontduiken. Er konden 3 reizen gewonnen worden met bestemmingen als Luxemburg, Ierland en Costa Rica. Deze landen zijn niet als zodanig te beschouwen als heuse “fiscale paradijzen”. Deze wedstrijd moet gezien worden in verband met de BTW-actie.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de inhoud van de internetpagina van de adverteerder met als titel “Speel mee en win een reis naar een belastingparadijs!” en van de klacht in dit verband.

Zij heeft vastgesteld dat, bij het citaat dat hernomen wordt door de klager en dat volgens hem belastingparadijzen aanprijst, de tekst in kwestie eveneens hun negatieve aspecten benadrukt door met name “het gesjoemel waarmee sommige bedrijven het nieuws halen” aan te halen.

Zij heeft er vervolgens nota van genomen dat de reclame als dusdanig er slechts uit bestaat om een wedstrijd voor te stellen waarmee men een reis kan winnen naar Costa Rica, Ierland of Luxemburg.

De Jury is dus van mening dat de betrokken reclame geen promotie maakt voor belastingparadijzen als een manier om de Belgische belastingwetgeving te ontwijken.

Zij is eveneens van mening dat de reclame geen onwettelijk of antisociaal gedrag aanmoedigt, noch dergelijk gedrag tolereert of banaliseert.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIA MARKT
Product/Dienst: Wedstrijd ‘Win een reis naar een belastingparadijs’
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/03/2019